Halas

Halas – każdy niepożądany dźwięk, który który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu wynosi 85 dB przy ekspozycji ośmiogodzinnej. Znane są dwie metody ochrony przed hałasem : czynna i bierna.

  • czynna polega na zmianie technologii produkcji lub wprowadzeniu do nowych maszyn i urządzeń zmian konstrukcyjnych i materiałowych,
  • bierna polega m.in. na oddaleniu od źródeł hałasu, ekranowanie budynków, stanowisk pracy, izolacja fundamentów maszyn, stosowanie przegród i kabin dźwiękoszczelnych, izolowanie przejść, obudowy dźwiękoszczelne, rotacja pracowników na stanowiskach zagrożonych hałasem.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!