Dozór techniczny

Dozór techniczny – sprawowanie kontroli nad urządzeniami technicznymi przez organy dozoru technicznego.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!