Badania wstępne

Badania wstępne – wykonywane są osobom przyjmowanym do pracy (również obejmuje to pracowników młodocianych oraz osoby przenoszone na inne stanowiska pracy) na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (czyli wszystkich).

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!