Realizacje

BRANŻA BUDOWLANA

luty 2020 – listopad 2021

Nadzór BHP dla firmy podwykonawczej, podczas prowadzonych prac montażowych.

Generalny Wykonawca:

MHPS oraz Polimex Mostostal

Budowa Bloku gazowo-parowy na Żeraniu

kwiecień 2020 – listopad 2021

Nadzór BHP dla Generalnego Wykonawcy, podczas prowadzonych prac montażowych na projekcie: ,,Zabudowa Instalacji ochrony środowiska na kotłach KFA i KFB w Elektrociepłowni Żerań pozwalających na spełnienie reżimów stężeniowych zgodnie z konkluzjami BAT”.

BRANŻA USŁUGOWA – SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

wrzesień 2020 – obecnie

Współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników oraz opracowanie dokumentacji BHP.

BRANŻA PRODUKCYJNA

listopad 2020 – obecnie

Huta szkła – Współpraca w opracowaniu standardów i procedur BHP.

BRANŻA FACILITY MANAGEMENT (SPRZĄTANIE I OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW)

styczeń 2021 – obecnie

Realizacja zadań służby BHP dla wszystkich lokalizacji w Polsce firmy z branży facility management.

BRANŻA IT

luty 2021 – obecnie

Realizacja zadań służby BHP dla jednej z firm IT z siedzibą w Warszawie.

luty 2022 – obecnie przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP dla jednej z firm IT z siedzibą w Warszawie.

BRANŻA ENERGETYCZNA

luty 2021 – kwiecień 2021

Nadzór BHP dla firmy podwykonawczej, podczas prowadzonych prac elektrycznych.

Generalny Wykonawca:

MHPS oraz Polimex Mostostal

Budowa Bloku gazowo-parowy na Żeraniu

BRANŻA – WYDAWNICTWO PRAWNICZE

marzec 2021 – obecnie

Współpraca z właścicielką firmy – Agnieszką Kuźmicką w zakresie udzielania odpowiedzi w serwisie LEX oraz prowadzenia webinariów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy dla wydawnictwa Wolters Kluwer.

BRANŻA PRODUKCYJNA – AUTOMATYKA I ROBOTYZACJA

kwiecień 2021 – przeprowadzenie audytu BHP i PPOŻ. w lokalizacji w Tychach

wrzesień 2021 – przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami oraz na stanowiskach robotniczych

BRANŻA – SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH

maj 2021 – przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

lipiec 2021 – opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wynajmowanego obiektu w Warszawie

BRANŻA BUDOWLANA – GAZOWNICTWO

wrzesień 2021 – weryfikacja dokumentacji wraz z propozycją zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas robót budowlanych, z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych

BRANŻA – PLACÓWKI OŚWIATOWE

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej

sierpień 2021 -przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla kadry pedagogicznej (grupa licząca ponad 120 uczestników)

BRANŻA PRODUKCYJNA – ELEKTRONIKA

październik 2021 – przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w lokalizacji w SIeradzu

BRANŻA SPOŻYWCZA – CUKIERNIA

wrzesień 2021 – przeprowadzenie szkoleń BHP oraz opracowanie oceny ryzyka zawodowego na zajmowanych przez pracowników stanowiskach

BRANŻA PRODUKCYJNA – OPAKOWANIA

październik 2021 – opracowanie instrukcji obsługi urządzeń energetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

BRANŻA USŁUGOWA – CAR SHARING – WYPOŻYCZALNIA AUT

listopad 2021 – obecnie – przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP

BRANŻA FARMACEUTYCZNA

styczeń 2022 – obecnie – kompleksowa obsługa w zakresie BHP

KANCELARIA PRAWNA

styczeń 2022 – obecnie – przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP

BRANŻA PRODUKCYJNA

luty 2022 – Audyt BHP, PPOŻ., Ochrona Środowiska na zgodność z wymaganiami prawnymi i normami ISO: 45001, 14001 w firmie z branży lotniczej w Tczewie

OCZYSZCZALNIA

luty 2022 – obecnie kompleksowa obsługa BHP.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

styczeń 2022 – obecnie kompleksowa obsługa BHP

UCZELNIE WYŻSZE

marzec 2022 – przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

BRANŻA OFFSHORE

marzec 2022 – obecnie przeprowadzenie audytów BHP i PPOŻ. w lokalizacjach: Gdynia i Warszawa, opracowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BRANŻA PRODUKCYJNA

kwiecień 2022 – przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego.

BRANŻA DYSTRYBUCYJNA – KOMORY HIPERBARYCZNE

kwiecień 2022 – przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego i innych dokumentów BHP.

BRANŻA TRANSPORTOWA

kwiecień 2022 – obecnie – przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BRANŻA PRODUKCYJNA – SPOŻYWCZA

maj 2022 – obecnie – kompleksowa obsługa BHP zakładu w Płońsku

BRANŻA PRODUKCYJNA – WITAMINY

maj 2022 – obecnie – kompleksowa obsługa BHP

BRANŻA PRODUKCYJNA – ELEMENTY ALUMINIOWE

maj 2022 – opracowanie instrukcji obsługi urządzeń energetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

FUNDACJE

czerwiec 2022 – obecnie – przeprowadzanie szkoleń BHP  w Fundacji Centrum Praw Kobiet.

BRANŻA PRODUKCYJNA, TRANSPORTOWA

czerwiec 2022 – obecnie – obsługa w zakresie gospodarki zarządzania odpadami

BRANŻA TRANSPORTOWA

czerwiec 2022 – obecnie – Kompleksowa obsługa BHP dla biura w Warszawie.