Porozumienie dotyczące pracy zdalnej jest dokumentem, który reguluje warunki i zasady wykonywania pracy zdalnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jest to ważne narzędzie umożliwiające efektywną i bezpieczną pracę zdalną.

Porozumienie dotyczące pracy zdalnej powinno być sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony. Zapewni to obu stronom ochronę praw i umożliwi efektywną współpracę. W przypadku wprowadzenia zmian w warunkach pracy zdalnej porozumienie powinno być aktualizowane i ponownie podpisane przez obie strony.

Jakie informacje powinno zawierać porozumienie dotyczące pracy zdalnej? Jakie kwestie powinny być uregulowane w porozumieniu?

Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę w zakresie porozumienia dotyczącego pracy zdalnej

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie porozumienia dotyczącego pracy zdalnej?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

 • ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej
 • zasady wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej
 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną,
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów wykonywania pracy zdalnej
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (w tym procedur ochrony danych osobowych)
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych
 • zasady wykorzystywania własnego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej

Pracownicy, którzy mają wykonywać pracę zdalną, powinni potwierdzić:

 • że posiadają warunki techniczne oraz lokalowe umożliwiające wykonywanie pracy zdalnej;
 • fakt zapoznania się z procedurami określającymi ochronę danych;
 • zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego oraz z dodatkową informacją opracowaną na jej podstawie.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi ponadto potwierdzić, że na stanowisku pracy są zachowane właściwe warunki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z pracą zdalną należy sporządzić m.in.:

 • Regulamin pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej
 • Zasady BHP przy pracy zdalnej
 • Ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej

Skontaktuj się z EHS Cosulting, chętnie doradzimy w temacie dokumentacji BHP przy pracy zdalnej.

Jaki jest koszt sporządzenia porozumienia dotyczącego pracy zdalnej?

Koszt opracowania porozumienia dotyczącego pracy zdalnej jest zależny od:

 • oczekiwań klienta co do formy opracowania (nasz standard dokumentów lub format dostarczony od Klienta).

Co uwzględnia cena?

Ceny kształtują się od 300,00 zł netto (+23% VAT) w górę i uwzględniają:

 • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
 • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach i dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów