Opinia biegłego w dziedzinie bhp

Ciężki, śmiertelny wypadek przy pracy…

Z dużym prawdopodobieństwem, w takich właśnie sytuacjach, opinia biegłego sądowego w dziedzinie bhp może okazać się niezbędna.

Zgodnie z art. 278 kpc: ,,§ 1. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.”

Jak wygląda opinia?
Prawidłowo sporządzona opinia powinna zasadniczo składać z trzech elementów:
◾sprawozdania z przeprowadzonych badań i czynności;
◾odpowiedzi na pytania postawione przez sąd, przy czym powinny one zostać udzielone w sposób kategoryczny, a jeśli nie jest to możliwe to biegły powinien wyraźnie to zaznaczyć;
◾uzasadnienia.

Co z prywatną opinią?
Przede wszystkim należy pamiętać, że opinia opracowana na zlecenie strony poza procesem nie ma statusu opinii biegłego. Prywatna ekspertyza jest wyłącznie dokumentem prywatnym i nie może stanowić dowód w sprawie. Natomiast taki dokument może stanowić doskonałe uzasadnienie konieczności przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego lub dokonania weryfikacji sporządzonej już opinii.

Wiedziałeś/ wiedziałaś czym się zajmuje biegły sądowy?
Czy znasz przypadki, kiedy opinia biegłego była szczególnie istotna w toku postępowania sądowego?

Podobne wpisy