fbpx
Biuro w Warszawe - pracuje na terenie całego kraju
+48 505 448 963
kontakt@ehsconsulting.eu

PPOŻ

BHP

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Obsługa firm

Jeżeli zastanawiasz się nad koniecznością skorzystania z usługi P.POŻ wiedz, że przepisy bhp zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom nie tylko bezpiecznych warunków pracy, ale również informowania ich o zagrożeniach, a także o zasadach postępowania w przypadku sytuacji zagrażających życiu takich jak pożar. Dodatkowo zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające z budynku są obowiązane zabezpieczyć go przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, a także podmioty, o których mowa powyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. W myśl tych zapisów oferuję pełną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej – od opracowania niezbędnej dokumentacji do wykonywania próbnych ewakuacji i sprawdzenia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ewakuacje próbne

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b Kodeksu Pracy, pracodawca powinien wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w liczbie uwzględniającej rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Dodatkowo z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków wynika obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków i innych obiektów użytkowanych przez ludzi. Jeżeli nie wiesz jak taką próbną ewakuację przeprowadzić – chętnie Ci w tym pomogę.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Właściwy dobór i rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w postaci wymaganej i skutecznej we wczesnej fazie pożaru nie jest sprawą prostą. W przypadku gaśnic nie wystarczy jedynie ich ustawić w wyznaczonych miejscach odpowiednio dla danej powierzchni, lecz także należy uwzględnić właściwości materiałów palnych oraz ich dostępność, łatwość wykorzystania w razie potrzeby i umiejętność posługiwania się nimi przez personel, a także szkodliwość dla otoczenia zastosowanego w nich medium chemicznego.
W celu spełnienia powyższych wymogów, doradzę w wyposażeniu obiektów w gaśnice uwzględniając ich ilość, rodzaj, miejsca umieszczenia.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się ze mną

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do mnie

+48 505 448 963