fbpx
Biuro w Warszawe - pracuje na terenie całego kraju
+48 505 448 963
kontakt@ehsconsulting.eu

Zamów dokument

BHP

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz opracowania dokumentacji bhp i p.poż. dla swojej firmy? Przedstawię kilka przykładów, które pomogą łatwiej dokonać właściwego wyboru.

1. Dokumentacja, gdy stosujesz substancje chemiczne

Użytkownikiem substancji chemicznych jest każdy z nas. Jednak w przypadku stosowania substancji niebezpiecznych w firmie (niezależnie od tego, czy środek jest kupowany na potrzeby własne, np. do sprzątania, czy na cele produkcyjne) mamy obowiązek pozyskania od producenta karty charakterystyki* substancji i jej stosowania. Informacje od producenta danej substancji chemicznej (m.in. dotyczące postępowania w przypadku pożaru; postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska; postępowania z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie; kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej; postępowania z odpadami; informacje o transporcie) przekładają się bezpośrednio na szereg naszych obowiązków jako użytkowników. Jeżeli w Twojej firmie są stosowanie substancje chemiczne i potrzebujesz doradztwa w zakresie bezpiecznego ich stosowania, magazynowania, transportowania – skontaktuj się ze mną.
Pomogę wdrożyć sprawnie działające procedury w zakresie bezpiecznego stosowania substancji chemicznych, przygotuję ocenę ryzyka zawodowego w obszarze czynników chemicznych, a także przeszkolę Twoich pracowników.

*Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008, zwanego w skrócie REACH. Rozporządzenie określa w jakich przypadkach należy opracować kartę i co powinno się na niej znajdować. Ważna jest świadomość, że karty charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszystkich substancji chemicznych. Dlatego w przypadku substancji innych niż niebezpieczne producent nie musi wystawiać karty charakterystyki, a użytkownicy substancji nie mogą tego wymagań.

2. Wypadek przy pracy, w drodze do/z pracy

Czy w Twojej firmie miał miejsce wypadek przy pracy, bądź Twój pracownik uległ wypadkowi w drodze do/z pracy?

Obowiązujące przepisy wskazują szereg obowiązków, które powinien wypełnić pracodawca w sytuacji, gdy w jego firmie miał miejsce wypadek przy pracy:

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Podpowiem co należy zrobić, jeżeli w Twojej firmie miał miejsce wypadek przy pracy.

Nasza współpraca nie kończy się jedynie na sporządzeniu protokołu powypadkowego. W trosce o zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa dla Twojej firmy, ciągłemu doskonaleniu i podnoszeniu kultury bezpieczeństwa – podpowiem jakie warto zastosować środki prewencyjne.

3. Opracowanie procedur oraz instrukcji

Prowadzisz firmę budowlaną, usługową w zakresie remontów, bądź prac specjalistycznych jak np. cięcia i spawania metali?
Czy wiesz, że jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników, a także podwykonawców oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. zlecenie, o dzieło)?
Gwarancją prawidłowego prowadzenia prac jest wcześniejsze zaplanowanie, opracowanie właściwych procedur i instrukcji.

Jeżeli opiszesz jakie prace są prowadzone w Twojej firmie – jestem w stanie opracować dedykowaną instrukcję, procedurę, z którą będziesz mógł zapoznać pracowników.

Przygotowuję instrukcje oraz procedury w języku polskim i angielskim.

4. Ocena Ryzyka Zawodowego

Czy wiesz, że pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, a także poinformować o nim pracowników?

Dodatkowo po dokonaniu oceny należy stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe.

Wiedz, że za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie odpowiedzialny jest pracodawca. Nie ma on jednak obowiązku wykonywania tej oceny osobiście. Wskazane jest, aby osoby zajmujące się oceną ryzyka:

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w wykonaniu oceny ryzyka zawodowego dla Twoich pracowników – chętnie pomogę!

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się ze mną

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do mnie

+48 505 448 963