• Usługi BHP - Województwo Śląskie

Prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników w województwie śląskim? To świetnie, że trafiłeś na naszą stronę! Dostarczamy szkolenia i usługi z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • szkoleń z pierwszej pomocy,
 • opracowania i utrzymania dokumentacji bhp i ppoż.,
 • szkoleń dla operatorów urządzeń dźwigowych, wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego (UTB),
 • pomiarów elektrycznych,
 • konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB),
 • wykonywania rekursu urządzeń transportu bliskiego (UTB),
 • pomocy przy rejestracji urządzeń transportu bliskiego oraz zbiorników ciśnieniowych.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Obsługa BHP w całym województwie Śląskim

Nasza oferta usług bhp i ppoż. w największych miejscowościach w województwie śląskim (m.in. Bielsko- Biała, Rybnik, Gliwice, Tychy, Zabrze, Bytom, Częstochowa) obejmuje m.in.:

 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji bhp oraz raportowanie danych wymaganych przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych dotyczących bhp,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i środowiskiem pracy,
 • kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
 • inicjowanie i wdrażanie działań korygujących i usprawnień związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • propagowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników,
 • tworzenie standardów bhp z uwzględnieniem rozwiązań techniczno – organizacyjnych,
 • monitorowanie i prewencję zagrożeń zawodowych oraz opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • realizację obowiązków służby bhp wynikających z przepisów prawa,
 • prowadzenie audytów bhp i ppoż.,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • przygotowywanie okresowych analiz stanu bhp,
 • koordynację pomiarów środowiska pracy,
 • szkolenia z zakresu bhp i ppoż.

Przeprowadzamy przede wszystkim szkolenia:

 1. wstępne bhp w zakresie instruktażu ogólnego,
 2. okresowe bhp dla:
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych.
 1. z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 2. pierwszej pomocy,
 3. dla operatorów urządzeń transportowych i dźwigów:
 • wózków widłowych, podestów ruchomych,
 • suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi stacjonarnych i innych.

Szkolenia na Państwa życzenie mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta, np. siedzibie zakładu pracy.

Oferta z zakresu techniki urządzeń transportu bliskiego (UTB) obejmuje:

 • doradztwo techniczne w zakresie rejestracji urządzeń objętych dozorem technicznym,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń dźwignicowych,
 • kompleksowy odbiór urządzeń dźwignicowych wraz z UDT,
 • wykonywanie kompletnej dokumentacji technicznej (w zakresie elektrycznym
 • i mechanicznym) pozwalające zarejestrować urządzenie w UDT,
 • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB,
 • pomoc przy rejestracji UTB oraz zbiorników ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego,
 • zakładanie oraz prowadzenie dzienników konserwacji urządzeń dźwignicowych.

Każde badanie stanu technicznego UTB jest zakończone stosownym do tego wpisem w dzienniku konserwacji urządzenia.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!