• KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM I INSTYTUCJI

„POWIEDZ MI, TO ZAPOMNĘ. NAUCZ MNIE, TO MOŻE ZAPAMIĘTAM. ZAANGAŻUJ MNIE, TO SIĘ NAUCZĘ. Benjamin Franklin

Podczas prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy – stawiamy na zaangażowanie KAŻDEGO uczestnika. Wiemy, że dopiero połączenie praktyki z nabytą wiedzą może przynieść oczekiwany rezultat.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Prowadzone szkolenia z pierwszej pomocy składają się z 3 modułów:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

W tej części szkolenia w sposób ciekawy i przystępny przekazujemy najważniejsze informacje na temat sytuacji w których pierwsza pomoc udzielana przez świadków zdarzenia często decyduje o życiu lub śmierci poszkodowanego.

 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • Ocena podstawowych czynności życiowych
 • Ocena prawidłowego oddechu
 • Zgłaszanie zdarzenia na numery alarmowe
 • Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej
 • Stany zagrożenia życia. postępowanie w przypadku: m.in. oparzenia, zawału, udaru, padaczki.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – ĆWICZENIA

Każdy z uczestników przechodzi przez następujące stacje szkoleniowe:

 • „Reanimacja z użyciem AED – czyli co zrobić kiedy człowiek nie oddycha”

Na tej stacji ćwiczymy:

 • sprawdzanie obecności prawidłowego oddechu oraz postępowania w przypadku jego braku;
 • resuscytację oraz międzynarodowy schemat, który pozwoli odnaleźć się w traumatycznej sytuacji;
 • bezpieczne użycie AED.
 • „Zadławienia i zakrztuszenia, Postępowanie z osobą nieprzytomną”

Ćwiczenie przekładania osoby w pozycji boczne oraz manewrów udrażniania górnych dróg oddechowych w przypadku zadławienia (na specjalnym sprzęcie do tego przystosowanym).

 • „Stany zagrożenia życia”

Pokazujemy jak postępować z osobą z dusznością, bólem w klatce piersiowej, atakiem padaczki (epilepsji), z objawami hipoglikemii (cukrzycy), osobą która zemdlała. Wskazujemy kiedy należy wzywać pogotowie ratunkowe.

III. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – SYMULACJE WYPADKÓW W PRACY

Symulacje odbywają się podczas części ćwiczeniowej, tak aby jak najlepiej odzwierciedlić realia prawdziwego wypadku. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w Pogotowiu Ratunkowym pozwala nam zachować realizm pozorowanego wypadku na danym stanowisku pracy jednocześnie zachowując pozytywną atmosferę na szkoleniu.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!