Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne nie tylko w tradycyjnym miejscu pracy, ale również w pracy zdalnej. Praca zdalna wymaga od pracowników dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, ponieważ często wykonuje się ją w warunkach domowych.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom szkolenie z zakresu BHP przy pracy zdalnej, a także udostępnić zasoby informacyjne i procedury/instrukcje dotyczące wykonywania pracy w trybie zdalnym. Pracownik powinien również raportować wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki, zarówno te zagrażające jego zdrowiu, jak i życiu.

Jakie informacje dotyczące pracy zdalnej zostały ujęte w nowelizacji Kodeksu Pracy? Jakie dokumenty BHP powinien przygotować pracodawca?

Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz do nas w sprawie instrukcji BHP pracy zdalnej

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie instrukcji BHP przy pracy zdalnej?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Instrukcje BHP ogólne, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych, opracowuje specjalista ds. BHP.

Instrukcje szczegółowe (np. stanowiskowe) sporządzają osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników, a specjalista ds. BHP je opiniuje.

Instrukcja dotycząca pracy zdalnej powinna zawierać (tak jak pozostałe instrukcje BHP) takie informacje jak:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

EHS Consulting świadczy usługi doradcze w obszarze opracowania dokumentacji związanej z bezpieczeństwem pracy. Skontaktuj się z nami, a opracujemy dla Ciebie taką instrukcję.

Instrukcja BHP pracy zdalnej i jej cel

Instrukcja BHP przy pracy zdalnej opracowywana po to, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik miał do dyspozycji dokument określający szczegółowo zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z ergonomią podczas pełnienia obowiązków zawodowych w formie pracy zdalnej przy pomocy urządzeń elektrycznych np. laptopa, komputera stacjonarnego etc.

Praca zdalna a instrukcja BHP – dlaczego jedno jest kluczowe dla drugiego?

Instrukcja BHP w pracy zdalnej musi w jasny i zrozumiały dla wszystkich zatrudnionych osób określać czynności, jakie dany pracownik powinien wykonać zarówno przed przystąpieniem do pracy, w trakcie jej trwania, jak i po zakończeniu. Mowa o m.in.:

 • zasadach i sposobach odpowiedniej organizacji stanowiska do pracy zdalnej;
 • zasadach wykonywania pracy zdalnej w bezpieczny i higieniczny sposób;
 • czynnościach, jakie należy wykonać po zakończeniu pracy;
 • zasadach postępowania przy wystąpieniu zagrożenia i w sytuacjach awaryjnych (niebezpiecznych dla zdrowia lub życia).

Pracodawca i inspektor BHP – praca zdalna i wynikające z niej obowiązki

Za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania przez pracownika czynności w formie zdalnej odpowiada pracodawca. Dlatego właśnie warto zdecydować się na pomoc inspektora BHP, który zwróci uwagę na ważne aspekty, a także pomoże opracować wymagany dokument – EHS Consulting świadczy profesjonalną obsługę BHP w Warszawie i online.

Jaki jest koszt sporządzenia instrukcji BHP pracy zdalnej?

Koszt opracowania instrukcji BHP pracy zdalnej jest zależny od:

 • oczekiwań klienta co do formy opracowania (nasz standard dokumentów lub format dostarczony od Klienta).

Co uwzględnia cena?

Ceny kształtują się od 300,00 zł netto (+23% VAT) w górę i uwzględniają:

 • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
 • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach i dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów