Każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo, które ma kontakt z żywnością musi mieć wdrożony system GHP/GMP, a także bardzo często ma obowiązek opracować księgi HACCP.

Które przedsiębiorstwo ma kontakt z żywnością? Nie tylko miejsca, w których przygotowywane i serwowane są posiłki – m.in. restauracje, kawiarnie, bary oraz producenci żywności – w tym również zajmujący się konfekcjonowaniem, ale także sklepy, hurtownie, przedszkola i stołówki szkolne, samochody do transportu żywności – w tym food trucki, riksze i wózki z lodami, a także producenci opakowań do żywności. Nie możemy również zapomnieć o producentach karmy dla zwierząt.

Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze spożywczym również powinny mieć wdrożone systemy jakości.

Wielkość działalności również nie ma znaczenia – czy sprzedajemy precle z wózka czy mamy największy w województwie zakład produkcyjny – podstawy sanitarne wszystkich dotyczą takie same.

Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę w zakresie HACCP

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie HACCP?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Sanepid – wydział higieny żywności lub Inspekcja Weterynaryjna – w zależności w jakim obszarze prowadzimy naszą działalność.

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Urzędnik Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej może nałożyć mandat wysokości do 500 zł.

Zamknięcie lokalu/zakładu do czasu uzyskania pozwolenia.

Mandat wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

CO OZNACZAJĄ SKRÓTY GMP/GHP I HACCP?

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
HACCP – System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli

Księga GHP zawiera zbiór procedur, instrukcji oraz zapisów w zakresie:

 • Lokalizacji i otoczenie zakładu
 • Układu funkcjonalnego
 • Maszyn i urządzeń
 • Mycia i dezynfekcji
 • Zaopatrzenia w wodę
 • Kontroli odpadów
 • Monitoringu szkodników
 • Higieny personelu
 • Szkoleń personelu

Księga GMP zawiera zbiór procedur, instrukcji oraz zapisów w zakresie:

 • przyjęcia surowców i materiałów,
 • magazynowania i postępowania z surowcami,
 • procesów obróbki wstępnej,
 • procesów obróbki zasadniczej,
 • transportu wewnętrznego,
 • magazynowania wyrobów gotowych.

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Nie zawsze jednak księga HACCP jest wymagana i w przypadku niektórych działalności wystarczy samo GHP/GMP lub samo GHP (np. w przypadku samochodów do transportu żywności). W kwestii wymaganej dokumentacji najlepiej udać się do Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej – wydziału higieny żywności bądź Inspekcji Weterynaryjnej, którzy będą zajmować się odbiorem naszej działalności.

Najważniejsze zasady systemu HACCP dotyczą kolejno:

 1. Określenia wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec;
 2. Określania krytycznych punktów kontroli;
 3. Ustanowienia limitów krytycznych w krytycznych punktach kontroli;
 4. Ustanowienia i wprowadzenia w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli;
 5. Ustanowienia działań naprawczych, w przypadku gdy monitoring wykaże, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą
 6. Ustanowienia procedur, które powinny być regularnie przestrzegane, w celu sprawdzenia, czy podjęte środki działają i są skuteczne;
 7. Ustanowienia dokumentów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie HACCP? A może interesuje Cię szkolenie z bezpieczeństwa użytkowania diizocyjanianów? Skorzystaj z naszej pomocy! EHS Consulting oferuje profesjonalne usługi BHP w Warszawie i nie tylko!

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów