Abonament
obsługa BHP i Zarządzanie dokumentacją

Mamy dla Ciebię propozycję!

A gdyby tak skupić się na bieżących działaniach związanych z rozwojem firmy zamiast poświęcać czas na rozwiązywanie problemów w zakresie BHP czy ochrony przeciwpożarowej?

Pomoc w formie comiesięcznego pakietu pozwoli Tobie skonsultować bieżące sprawy i problemy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy bez prowadzenia etatu na stanowisku specjalisty ds. BHP.

Pakiety, które oferujemy obejmują nie tylko doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, ale również wskazówki w zarządzaniu dokumentacją, co jest integralną częścią usług w EHS Consulting.

Cennik

 1. Przeprowadzane zdalnie:

– od 90 zł / za uczestnika*

 1. Przeprowadzane stacjonarnie (w Warszawie):

– od 130zł / za uczestnika*

*Cena uzależniona od ilości uczestników szkolenia.

Wytyczne do prowadzenia szkoleń wstępnych BHP

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4.Ramowy program szkolenia

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 1. Przeprowadzane zdalnie:

– od 120 zł / za uczestnika*

 1. Przeprowadzane stacjonarnie (w Warszawie):

– od 150 zł / za uczestnika*

*Cena uzależniona od ilości uczestników szkolenia.

Wytyczne do prowadzenia szkoleń wstępnych BHP

1.Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 1. a)podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 2. b)przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 3. c)zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2.Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3.Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4.Ramowy program szkolenia

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

1. Przeprowadzane zdalnie:

– od 150 zł / za uczestnika*

2. Przeprowadzane stacjonarnie (w Warszawie):

– od 250 zł / za uczestnika*

*Cena uzależniona od ilości uczestników szkolenia.

Wytyczne do prowadzenia szkoleń wstępnych BHP

 1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
 2. Szkolenie okresowe odbywają:
 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;
 6. pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania szkolenia okresowego bhp wynosi:

 • dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji – minimum 16 godzin lekcyjnych;
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin lekcyjnych;
 • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny (w tym 4 ćwiczenia).

Szkolenia ONLINE okresowe BHP

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_NARAŻENIE WZROKU

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_NARAŻENIE WZROKU

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

15_ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYKONYWANIEM ZAWODU

16_POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

06_ZAGROŻENIA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_DEFINICJA POJĘCIA ,,ERGONOMIA”

02_KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ERGONOMICZNEGO MIEJSCA PRACY

03_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

04_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

05_NARAŻENIE WZROKU

06_HIGIENA W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

07_WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

08_PROJEKTOWANIE STANOWISKA ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

15_ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYKONYWANIEM ZAWODU

16_POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

03_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

04_POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

05_ANALIZA STANU BHP

06_NORMY DŹWIGANIA

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_DEFINICJA POJĘCIA ,,ERGONOMIA”

02_KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ERGONOMICZNEGO MIEJSCA PRACY

03_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

04_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

05_NARAŻENIE WZROKU

06_HIGIENA W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

07_WYMAGANIA DLA PRZYCHODNI WETERYNARYJNYCH

08_PROJEKTOWANIE STANOWISKA ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII

IV Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

03_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

04_POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

05_ANALIZA STANU BHP

06_NORMY DŹWIGANIA

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_DEFINICJA POJĘCIA ,,ERGONOMIA”

02_KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ERGONOMICZNEGO MIEJSCA PRACY

03_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

04_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

05_NARAŻENIE WZROKU

06_HIGIENA W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

07_WYMAGANIA DLA PRZYCHODNI WETERYNARYJNYCH

08_PROJEKTOWANIE STANOWISKA ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII

IV Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_NARAŻENIE WZROKU

05_WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_NARAŻENIE WZROKU

05_GŁÓWNE ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

06_ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY SPRZEDAWCY

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

15_ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYKONYWANIEM ZAWODU

16_POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_DEFINICJA POJĘCIA ,,ERGONOMIA”

02_KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ERGONOMICZNEGO MIEJSCA PRACY

03_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

04_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

05_NARAŻENIE WZROKU

06_PROJEKTOWANIE STANOWISKA ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII

07_WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU KOSMETYCZNEGO

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_ NARAŻENIE WZROKU

05_ WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ KLUBU FITNESS

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_KLASY POŻARÓW

05_ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 6. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP.
 7. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp.
 8. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 9. Analiza przyczyn wybranych wypadków i związana z nimi profilaktyka.
 10. Zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

I Regulacje prawne z zakresu BHP

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP

10_ORGANIZACJA NADZORU I KONTROLI WARUNKÓW PRACY

II Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

03_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

04_POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

05_NORMY DŹWIGANIA

III Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OSOBA KIERUJĄCA PRACOWNIKA

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_ NARAŻENIE WZROKU- POKRYCIE KOSZTÓW

05_ZARZĄDZANIE BHP

IV Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka

01_ WYPADEK PRZY PRACY

02_ RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

03_ PROCEDURA POWYPADKOWA

04_ WYPADEK W DRODZE DO/Z PRACY

05_ CHOROBY ZAWODOWE

06_ PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

V Organizacja i metodyka szkolenia BHP oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników

01_ DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

02_ UDOKUMENTOWANIE SZKOLENIA

03_ INSTRUKTAŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

04_ METODYKA SZKOLEŃ

VI Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POŻARU

02_ RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_ KLASY POŻARÓW

05_ ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

VII Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

01_ RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

02_ SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY

VIII Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

01_ POJĘCIE OCHRONY ŚRODOWISKA

02_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ.

03_ ZADANIA OCHRONY P.POŻ W POLSCE

04_ POJĘCIE INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA, AWARII, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

05_ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

I Regulacje prawne z zakresu BHP

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP

10_WYPADEK PRZY PRACY ORAZ WYPADEK TRAKTOWANY NA RÓWNIE Z WYPADKIEM PRZY PRACY

11_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

12_PROCEDURA POWYPADKOWA

13_WYPADEK W DRODZE DO/ Z PRACY

14_ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYKONYWANIEM ZAWODU

15_POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE

16_WYMAGANIA BHP DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

17_OCENA ZGODNOŚCI

18_ORGANIZACJA NADZORU I KONTROLI WARUNKÓW PRACY

19_PROBLEMY Z INTERPETACJĄ NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW

II Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

03_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

04_POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

05_ANALIZA STANU BHP

06_NORMY DŹWIGANIA

III Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii

01_DEFINICJA POJĘCIA ,,ERGONOMIA’’

02_KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ERGONOMICZNEGO MIEJSCA PRACY

03_METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZENIA ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH

04_ NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU STANOWISKA

05_PROJEKTOWANIE STANOWISKA ZGODNEI Z ZASADAMI ERGONOMII

IV Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

01_ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURY

02_ ELEKTRONICZNE SYSTEMY SYGNALIZACJI ZAGROŻEŃ

03_ ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ

04_ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

05_ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

06_ DOSTOSOWANIE STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

V Organizacja i metodyka szkolenia BHP oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników

01_ ZAPROJEKTUJ SPAWALNIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA

VI Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

01_ ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

02_ RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_ KLASY POŻARÓW

05_ ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

I Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

01_ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

02_ UMOWA O PRACĘ

03_ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

04_ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

05_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

06_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

07_OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

08_PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI

09_WYPADEK PRZY PRACY

10_RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

11_PROCEDURA POWYPADKOWA

12_WYPADEK W DRODZE DO / Z PRACY

13_CHOROBY ZAWODOWE

14_PROCEDURA ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

II Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

01_CZYNNIKI SZKODLIWE

02_POMIARY CZYNNIKÓW 

03_NORMY DŹWIGANIA

04_OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

05_JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

III Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

01_ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

02_OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ

03_STANOWISKA PRACY PRZED KOMPUTEREM

04_ NARAŻENIE WZROKU

IV Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

01_ ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LU INNEGO ZAGROŻENIA

02_ RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO

03_ ZASADY ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ

04_ KLASY POŻARÓW

05_ ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia wstępne i okresowe BHP są zwolnione z podatku VAT

Dokumentacja BHP i ppoż.

Zgodnie z kodeksem pracy – pracodawca powinien oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz opracowanej oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy występujących w Twoim zakładzie – nie zwlekaj.

Wypełnij formularz kontaktowy, dzięki czemu będę mogła przedstawić odpowiednią ofertę:

https://ehsconsulting.pl/kontakt/

W formularzu podaj:

– nazwę stanowiska pracy

-nazwę zakładu

-adres e-mail

-telefon

Zgodnie z kodeksem pracy – pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe

instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Jeżeli jeszcze nie posiadasz opracowanej instrukcji stanowiskowej lub w zakresie obsługi maszyn i urządzeń – wypełnij formularz kontaktowy. Następnie przedstawię Tobie odpowiednią ofertę.

Wypełnij formularz kontaktowy, dzięki czemu będę mogła przedstawić odpowiednią ofertę:

https://ehsconsulting.pl/kontakt/

W formularzu podaj:

– opis czego ma dotyczyć instrukcja

-nazwę zakładu

-adres e-mail

-telefon

Jeżeli jesteś wykonawcą robót budowlanych, spoczywa na Tobie obowiązek opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót przed rozpoczęciem prac, a także zaznajomienie z nią pracowników. Wynika to ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a także z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.3)). Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku mogą być bardzo poważne, szczególnie w sytuacji ciężkiego i śmiertelnego wypadku przy pracy na budowie. W celu ich uniknięcia – skontaktuj się ze specjalistą, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów* zapewniają i wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego spełniającą szereg wymagań. W instrukcji powinny się znaleźć informacje dotyczące m.in.:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

Warto wiedzieć, że instrukcja powinna zostać opracowana przez osobę, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – skontaktuj się za pomocą formularza:  https://ehsconsulting.pl/kontakt/

* (lub ich części, które stanowią osobne strefy pożarowe) przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowych, a także inwentarskich. Nie wymaga się wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach w przypadkach, gdy: kubatura brutto budynku (lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową) nie przekracza 1000 m3, kubatura brutto budynku inwentarskiego nie jest większa niż 1500 m3, powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek wynosi maksymalnie 1000 m3.

Zgodnie z §  9. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:

1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym„, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Natomiast sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w przypadku wypadku w drodze do/ z pracy reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

Jeżeli potrzebujesz doradztwa w jej opracowaniu – skontaktuj się ze mną

https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jeśli podejrzewasz, że praca Twoich pracowników wiąże się z dużym wysiłkiem, a co za tym idzie obciążeniem układu mięśniowo- szkieletowego, warto takie stanowisko pracy poddać ocenie. Dzięki wykonanej analizie będzie można stwierdzić stopień uciążliwości wysiłku fizycznego i zaproponować odpowiednie działania. Ponadto Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego jest dokumentem często wymaganym w konkursie ogłaszanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Wystarczy, że pozostawisz do siebie dane kontaktowe https://ehsconsulting.pl/kontakt/

A skontaktuję się z Tobą jak najszybciej to możliwe.

Korzystanie z usług zewnętrznego Specjalisty ds. BHP pozwoli skonsultować bieżące sprawy i problemy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy bez zatrudniania pracownika na tym stanowisku.

Dlaczego warto być w stałym kontakcie z rzetelnym doradcą w zakresie bhp, p.poż.?

Odpowiedzi można znaleźć w przepisach:

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zatrudniający:

 • do 100 pracowników nie musi zatrudniać pracownika służby bhp,
 • od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników

Brak obowiązku tworzenia służby bhp nie oznacza braku obowiązków w zakresie bhp i ppoż.

Przytoczę przykłady dokumentów, które powinna opracować firma zatrudniająca pracowników:

 • ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy,
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
 • zasady postępowania na wypadek pożaru i innej sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu osób znajdujących się w zakładzie,
 • ocena ryzyka substancji niebezpiecznych,
 • protokół powypadkowy w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy,
 • karta wypadku w drodze do/ z pracy, któremu uległ pracownik,
 • analiza stanu bhp.

Jak widzisz jest tego wiele, a warto pamiętać, że każdy z nich powinien być wykonywany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

Jeśli chcesz nawiązać stałą współpracę – zapraszam do kontaktu: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jeśli w powyższej ofercie nie ma tego czego szukasz – pozostaw swoje dane kontaktowe https://ehsconsulting.pl/kontakt/.

Przedstawię ofertę, która będzie odpowiedzią na Twoje zapytanie.

Dodatkowe usługi:

Dedykowana oferta (w zależności od ilości uczestników), cena od 300 zł netto (+23% VAT)

Dedykowana oferta (w zależności od ilości uczestników), cena od 1200 zł netto (+23% VAT)