Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych – dawka wiedzy

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, między innymi przeprowadzania szkoleń: wstępnych i okresowych oraz przestrzegania obwiązujących terminów przeprowadzanych szkoleń w swoich przedsiębiorstwach. Pracownik, który nie został odpowiednio przeszkolony, nie ma prawa rozpocząć wykonywania powierzonych mu obowiązków w zakładzie. Warto traktować je nie tylko jako wymóg formalny, wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim – […]

Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

W tych czasach szkolenie BHP jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Dodatkowo po określonym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, a okres pomiędzy każdym szkoleniem zależy od rodzaju stanowiska. Natomiast co czeka pracodawcę, który nie przeszkolił swoich pracowników w zakresie BHP. Czy są przewidziane konsekwencje dla pracodawcy i pracownika? Patrząc od strony […]

Szkolenie BHP a zmiana pracodawcy

Zmiana miejsca pracy wiąże się z dużą ilością formalności. Do tego możemy zaliczyć obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia bhp. Jest natomiast możliwość zmniejszenia ilości potrzebnej dokumentacji ze strony bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy i na jakiej zasadzie możemy wykorzystać fakt odbycia szkolenia u poprzedniego właściciela? Tego dowiecie się w tym artykule.  Rodzaje szkoleń BHP   […]

Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych

Szkolenie wstępne ogólne, oraz szkolenie stanowiskowe jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Każdy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o obowiązku odbycia szkolenia bhp, oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń. Stanowiska robotnicze nie stanowią wyjątku. W tym artykule postaram się wyjaśnić jak wygląda szkolenie bhp na stanowiskach robotniczych, w jakich odstępach czasu taki […]

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?

Przychodzisz do nowej pracy lub zmieniasz stanowisko pracy? Zapewne zaczynasz wtedy od zapoznania się z nowymi obowiązkami służbowymi. Takie wprowadzenie nazywamy instruktażem stanowiskowym. Podczas niego również powinny zostać omówione kwestie w zakresie bezpieczeństwa pracy. W pytaniach i odpowiedziach przybliżamy podstawowe informacje w zakresie instruktażu stanowiskowego.   Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy? Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie […]

Ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie… Czy szkolenie dla praktykantów BHP jest obowiązkowe? Obowiązek prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników (praktykantów) nakłada na pracodawców art. 237(3) § 2 K.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika (praktykanta) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym […]

Co ile lat szkolenie okresowe BHP?

Czy szkolenia BHP mogą odbywać się online?

Karta szkolenia wstępnego – jak wypełnić?