Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Po każdym szkoleniu okresowym przeprowadzony zostaje egzamin. Jeżeli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym to oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdy pracownik, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym dostaje zaświadczenie, które wystawia organizator szkolenia. Zaświadczenie to jest elementem dokumentacji szkolenia okresowego bhp. Zaświadczenie Zaświadczenie powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy […]

Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy

Może jedno i drugie? Nasze grono klientów stale się powiększa. Realizujemy się zawodowo w kilku branżach, od spożywczej po budowlane. Jakie wnioski się nasuwają po sporej ilości wizyt? Bezpieczeństwo powinno być przede wszystkim. Gonimy za tabelkami, za deadline’ami, za zyskami – nie licząc się z konsekwencjami pewnych zaniedbań. Mowa oczywiście o naszych obowiązkach jako pracownika […]

Ergonomia w pracy

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika Pracownik Samorządowy. Przystosowanie stanowiska pracy może nie tylko zapewnić zdrowie, ale również lepszą wydajność wykonywanych zadań. Dlatego planując je nie można zapomnieć o odpowiednim ustawieniu fotela czy monitora. Celem ergonomii jest przede wszystkim: zapewnienie sprawności działania pracownika przy jednoczesnym optymalizowaniu jego wysiłku fizycznego i psychicznego, czyli zwiększenie wydajności […]

Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP? BHP – jak sama nazwa wskazuje – obszar, w którym na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Przepisy są tworzone, aby usprawnić działania, koordynować pracę, weryfikować poprawność wykonywanych czynności. Pamiętajmy, że niewiedzą nie wytłumaczymy niezgodności – każdy z nas przechodził szkolenie wstępne, okresowe, stanowiskowe. […]

Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych – dawka wiedzy

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, między innymi przeprowadzania szkoleń: wstępnych i okresowych oraz przestrzegania obwiązujących terminów przeprowadzanych szkoleń w swoich przedsiębiorstwach. Pracownik, który nie został odpowiednio przeszkolony, nie ma prawa rozpocząć wykonywania powierzonych mu obowiązków w zakładzie. Warto traktować je nie tylko jako wymóg formalny, wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim – […]

Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

W tych czasach szkolenie BHP jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Dodatkowo po określonym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, a okres pomiędzy każdym szkoleniem zależy od rodzaju stanowiska. Natomiast co czeka pracodawcę, który nie przeszkolił swoich pracowników w zakresie BHP. Czy są przewidziane konsekwencje dla pracodawcy i pracownika? Patrząc od strony […]

Szkolenie BHP a zmiana pracodawcy

Zmiana miejsca pracy wiąże się z dużą ilością formalności. Do tego możemy zaliczyć obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia bhp. Jest natomiast możliwość zmniejszenia ilości potrzebnej dokumentacji ze strony bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy i na jakiej zasadzie możemy wykorzystać fakt odbycia szkolenia u poprzedniego właściciela? Tego dowiecie się w tym artykule.  Rodzaje szkoleń BHP   […]

Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych

Szkolenie wstępne ogólne, oraz szkolenie stanowiskowe jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Każdy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o obowiązku odbycia szkolenia bhp, oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń. Stanowiska robotnicze nie stanowią wyjątku. W tym artykule postaram się wyjaśnić jak wygląda szkolenie bhp na stanowiskach robotniczych, w jakich odstępach czasu taki […]

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?

Przychodzisz do nowej pracy lub zmieniasz stanowisko pracy? Zapewne zaczynasz wtedy od zapoznania się z nowymi obowiązkami służbowymi. Takie wprowadzenie nazywamy instruktażem stanowiskowym. Podczas niego również powinny zostać omówione kwestie w zakresie bezpieczeństwa pracy. W pytaniach i odpowiedziach przybliżamy podstawowe informacje w zakresie instruktażu stanowiskowego.   Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy? Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie […]

Ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie… Czy szkolenie dla praktykantów BHP jest obowiązkowe? Obowiązek prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników (praktykantów) nakłada na pracodawców art. 237(3) § 2 K.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika (praktykanta) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym […]