,

Kto odpowiada za BHP w zakładzie pracy?

BHP w zakładzie pracy jest niezwykle ważnym aspektem, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Często wśród pracowników panuje przekonanie, że to Służba BHP odpowiada…
, ,

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Szkolenia BHP odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do unikania wypadków, chorób zawodowych i innych niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Prowadzenie szkoleń…
,

Środki ochrony zbiorowej a BHP – najważniejsze informacje

Zapewnienie środków ochrony zbiorowej to jeden z elementów wynikających z obowiązku stosowania zasad BHP w miejscu pracy. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w…
, ,

Szkolenie BHP pracodawców – co ile lat?

Zapewne zdajesz sobie sprawę o obowiązku przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników. Wiesz jakie to istotne aby w miejscu pracy panowały warunki zgodne z zasadami BHP i nadzorujesz aby szkolenia odbywały się zgodnie…
,

Zespół powypadkowy – skład, powołanie, obowiązki

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, na którego wystąpienie często niestety nie masz wpływu nawet jeżeli przestrzegasz zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Może nastąpić zarówno z winy pracodawcy, jak pracownika. Niestety w trakcie…
,

Powołanie zespołu powypadkowego – jak to wygląda w praktyce?

Wystąpienie wypadku przy pracy wymaga powołania zespołu powypadkowego. Oczywiście jest to obowiązkiem pracodawcy, który odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz ochronę praw pracownika. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia…
, ,

BHP na basenie

Do podstawowych zasad bezpieczeństwa na basenie zaliczamy: chlorowanie lub ozonowanie wody, dbałość o higienę w szatniach, regularne wycieranie podłogi, które wynika z wymogów sanitarno-epidemiologicznych i ma na celu ograniczenie…
, ,

BHP a praca zdalna – o czym należy pamiętać?

Połączenie pracy z domu i z biura, czyli hybrydowy tryb pracy coraz bardziej zyskuje na popularności. W przypadku świadczenia pracy z mieszkania pracownika, obowiązują w tym przypadku regulacje dotyczące pracy zdalnej (przepisy zawarte…
, , ,

BHP w budownictwie – najważniejsze informacje w pigułce

Budownictwo jest branżą, w której do wypadków przy pracy dochodzi dość często. Zgodnie ze statystykami GUS za 2021 rok, na 1000 pracujących jest nieco ponad 4 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. źródło: Wypadki przy pracy…
, , ,

Znaczenie kolorów kasków budowlanych

Hełm ochronny, potocznie zwany kaskiem zaliczamy do środków ochrony indywidualnej. Definicja środka ochrony indywidualnej została zawarta w § 1 ZAŁĄCZNIKA Nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września…
,

Praca podczas zwolnienia lekarskiego – konsekwencje dla pracodawcy.

Czy pracodawca może nakazać wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego pracownika? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Przepisy, których nie wolno lekceważyć Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który…
,

BHP: Odpowiedzialność karna pracodawcy

Czy pracodawca może podlegać odpowiedzialności karnej za niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy? Co jeśli dojdzie do wypadku przy pracy i pracownik dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Czy BHP jest istotne - co mówią statystyki? Świadomość…
,

Podpowiadamy kiedy szkolenie wstępne BHP

Podpowiadamy kiedy szkolenie wstępne BHP musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Wszyscy wiemy, że zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. W zakres…
,

Kiedy szkolenie BHP?

Kiedy szkolenie BHP? Przed dopuszczeniem pracownika do pracy czy w trakcie zatrudnienia? Kiedy decydujesz się na zatrudnienie nowego pracownika, zdajesz sobie sprawę z obowiązków, które na Tobie spoczywają. Jednym z nich jest oczywiście:…
,

Jak wygląda szkolenie BHP?

Na czym polega szkolenie BHP? Szkolenie BHP polega na zapewnieniu pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny i zdrowy. Szkolenie BHP…
,

Ile trwa szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie zleceniu (jeśli charakter pracy zleceniobiorcy wskazuje, że pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu bhp), odbywających…

Na czym polega szkolenie BHP dla kierowców?

Poradnik jak zadbać o bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem Jako kierowca zawodowy, codziennie stajemy przed wieloma wyzwaniami na drodze. Bez względu na to, czy prowadzimy samochód osobowy, czy ciężarowy, bezpieczeństwo jest zawsze…

Nadzór nad warunkami pracy – Państwowa Inspekcja Pracy

Warunki pracy odgrywają kluczową rolę w życiu pracowników. Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy nie tylko wpływa na dobre samopoczucie zatrudnionych, ale także przyczynia się do zwiększenia efektywności i produktywności. Aby zapewnić…

BHP w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych

BHP odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy w zakładach anatomii patologicznej, prosekturach oraz pracowniach histopatologicznych i histochemicznych. Są to miejsca, gdzie badane są tkanki…

Podręczny sprzęt gaśniczy – fundament bezpieczeństwa pożarowego

Podręczny sprzęt gaśniczy to rodzaj urządzeń, z pomocą których możemy szybko i skutecznie zgasić płomienie w zarodku. Cechuje je prosta obsługa, mobilność i dostępność - tak aby osoby będące świadkami zdarzenia mogły użyć…
,

Zwiększ bezpieczeństwo pracy dzięki skutecznym szkoleniom BHP

Chcesz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy? Odkryj znaczenie szkolenia BHP i dowiedz się, jak może ono poprawić stan bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Uzyskaj porady ekspertów, poznaj często zadawane pytania i nie tylko! W…
,

Jadalnia, a stołówka w miejscu pracy

Stołówki i jadalnie w miejscu pracy to dwa różne pojęcia, choć ich funkcja jest podobna - umożliwienie pracownikom spożywania posiłków w trakcie pracy. Istnieją jednak pewne różnice między nimi: Stołówka – jest to pomieszczenie,…
,

Temperatura w miejscu pracy – pierwsza pomoc

Temperatura w miejscu pracy może mieć istotny wpływ na zdrowie pracownika. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura mogą być szkodliwe dla organizmu i prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Zbyt wysoka temperatura może…

Badania medycyny pracy

Badania medycyny pracy to badania mające na celu ocenę stanu zdrowia pracowników oraz ryzyka zawodowego związanego z wykonywanym zawodem. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony…
,

Zmiany w zaświadczeniach kwalifikacyjnych UDT, o których musisz pamiętać w 2023 roku

Pracodawco! Dopilnuj, aby Twój pracownik, nie operował wózkiem jezdniowym z przeterminowanymi uprawnieniami. W sierpniu 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych…

Wellbeing a bezpieczeństwo pracy

Pojęcie „Wellbeing” jest stosunkowo nowe na polskim rynku pracy, jednak coraz częściej się z nim spotykamy. Zacznijmy od wyjaśnienia, co ono w ogóle oznacza. Dosłowne tłumaczenie słowa wellbeing z języka angielskiego to dobrostan.…
,

Obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży

Pracodawca ma wiele obowiązków wobec kobiet w ciąży, które wynikają z przepisów prawa pracy, m. in. Kodeks Pracy. Poniżej opisaliśmy najważniejsze kwestie, które musi wziąć pod uwagę pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży. Zakaz…
,

Przepisy BHP przy pracy przy komputerze

Pracownicy oraz praktykanci i stażyści wykonujący pracę przed komputerem przez co najmniej 4 godziny mogą domagać się spełnienia przez pracodawcę obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia…
,

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości podczas szkoleń bhp

Prezentacja, projektor i monolog prowadzącego – czy tak musi wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy? Zdecydowanie nie, najlepszym przykładem są propozycje szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. VR a sposób…

8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego

Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, między innymi zastosowania się do określonych przepisami…
,

Dokumentacja BHP w firmie

Obowiązkiem pracodawcy nałożonym przez kodeks pracy jest prowadzenie dokumentacji BHP w swoim przedsiębiorstwie. Poniżej znajduje się spis, dzięki któremu uzupełnisz brakujące dokumenty lub upewnisz się, że niczego w nich nie brakuje. Do…
,

Rozmieszczenie instrukcji BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Instrukcje bhp mają za zadanie minimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danego zawodu. Dotyczą zarówno miejsc, gdzie występuje…
,

Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Po każdym szkoleniu okresowym przeprowadzony zostaje egzamin. Jeżeli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym to oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdy pracownik, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym dostaje…
Przepisy BHP chroniące pracownika młodocianego
,

Przepisy BHP chroniące pracownika młodocianego

Podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego pracowników młodocianych jest ich ochrona. Wiąże się to z licznymi wymaganiami nałożonymi na pracodawcę związane z zatrudnieniem właśnie takich osób, podczas gdy mają one szereg…
,

Brak naturalnego oświetlenia stanowiska pracy

Niebawem czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Potocznie - dni staną się coraz krótsze. Naukowcy już wiele lat temu ustalili, że „krótsze dobry” oraz związane z tym, mniejsze oddziaływanie światła naturalnego na człowieka,…

Protokół powypadkowy – kto? co? jak?

Podczas wykonywania obowiązków służbowych – niestety, jednak czasem mamy do czynienia ze zdarzeniami wypadkowymi. Cel jest jeden – bezpieczna praca! Większa efektywność pracownika, szerzenie kultury bezpieczeństwa w zakładzie i…

Praca na zewnątrz zimą a BHP

Chociaż zimy w Polsce z roku na rok są co raz łagodniejsze, to pracodawca musi liczyć się z tym, że zatrudnione przez niego osoby, będą wykonywały pracę na mrozie. W jaki sposób niskie temperatury na zewnątrz, wpływają na…

Profilaktyczne posiłki i napoje

Profilaktyczne posiłki i napoje są wydawane nieodpłatnie przez pracodawcę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Wysiłek fizyczny związany z wykonywaną pracą na danym stanowisku wpływa znacząco na wydajność…
, , ,

Ergonomia w pracy

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika Pracownik Samorządowy. Przystosowanie stanowiska pracy może nie tylko zapewnić zdrowie, ale również lepszą wydajność wykonywanych zadań. Dlatego planując je nie można…
Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP
, , ,

Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP

Zastanawiasz się, co grozi za złamanie przepisów BHP? Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest kluczowe nie tylko pod względem komfortu pracy, ale również prawnym. Dlaczego? Zostań z nami i dowiedz się więcej! Jakie konsekwencje…
Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych - dawka wiedzy

Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych – dawka wiedzy

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, między innymi przeprowadzania szkoleń: wstępnych i okresowych oraz przestrzegania obwiązujących terminów przeprowadzanych szkoleń w swoich przedsiębiorstwach. Pracownik, który…
Temperatura w pracy
,

Temperatura w pracy (w biurze czy na hali) – co na to BHP

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy należy do obowiązków BHP pracodawcy. Pracownik może odmówić wykonania obowiązków służbowych, jeżeli pracodawca nie będzie przestrzegał określonych norm. Przepisy regulują minimalną…
Zasady BHP w szpitalu
,

BHP w szpitalu

Czy w szpitalu obowiązują takie same przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak w innych zakładach pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przeanalizujmy zatem, jakie mamy przepisy prawne w zakresie BHP w szpitalu. Przede…
Środki ochrony indywidualnej i pracownicy w sektorze usług
,

Środki ochrony indywidualnej i pracownicy w sektorze usług

W jakiej branży wg. GUS jest zatrudnionych najwięcej pracowników? Zdecydowanie handel – aż 4,6% ogólnej liczby pracowników. Jak się to przekłada na realne liczby? Szacuje się, że jest to aż 1,5 – 2 mln pracowników. Analiza…
ocena-ryzyka-zawodowego
,

Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo jest tworzona Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy? Dlaczego każda ocena jest inna? Jakie wymagania prawne regulują obowiązek tworzenia…
Młotek sędziowski oznaczający konsekwencje w przypadku braku szkoleń BHP
,

Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

W tych czasach szkolenie BHP jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Dodatkowo po określonym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, a okres pomiędzy każdym szkoleniem zależy od rodzaju…
Woda dla pracowników

Kiedy i na jakich stanowiskach pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę pracownikom?

Pytanie dotyczące obowiązku zapewnienia wody pracownikom powraca jak bumerang głównie w okresie wiosenno-letnim, kiedy temperatury na zewnątrz zaczynają być coraz wyższe. Wbrew pozorom zapewnienie wody pitnej pracownikom jest obowiązkiem…
Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?
,

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?

Przychodzisz do nowej pracy lub zmieniasz stanowisko pracy? Zapewne zaczynasz wtedy od zapoznania się z nowymi obowiązkami służbowymi. Takie wprowadzenie nazywamy instruktażem stanowiskowym. Podczas niego również powinny zostać omówione…
Podstawowe zasady BHP w biurze

Podstawowe zasady BHP w biurze

Czy zdajemy sobie sprawę – ile czasu w ciągu całego życia spędzamy w pracy? Zakładając, że pracujemy po 40 godzin tygodniowo – między 20. a 65. rokiem życia, po odliczeniu urlopu – spędzamy  pracy 90 360 godzin co daje nam…