Przepisy BHP chroniące pracownika młodocianego

Podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego pracowników młodocianych jest ich ochrona. Wiąże się to z licznymi wymaganiami nałożonymi na pracodawcę związane z zatrudnieniem właśnie takich osób, podczas gdy mają one szereg praw. Ochrona pracowników młodocianych wiąże się m.in. z: określonym wymiarem czasu pracy, obowiązkiem przydzielania jedynie prac lekkich młodocianemu, wypłacania wynagrodzenia i zapewnienia mu kształcenia teoretycznego. Kim […]

Brak naturalnego oświetlenia stanowiska pracy

Niebawem czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Potocznie – dni staną się coraz krótsze. Naukowcy już wiele lat temu ustalili, że „krótsze dobry” oraz związane z tym, mniejsze oddziaływanie światła naturalnego na człowieka, niekorzystnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale również na zdrowie. Stąd nasuwa się pytanie – jak praca w pomieszczeniach bez […]

Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy

Może jedno i drugie? Nasze grono klientów stale się powiększa. Realizujemy się zawodowo w kilku branżach, od spożywczej po budowlane. Jakie wnioski się nasuwają po sporej ilości wizyt? Bezpieczeństwo powinno być przede wszystkim. Gonimy za tabelkami, za deadline’ami, za zyskami – nie licząc się z konsekwencjami pewnych zaniedbań. Mowa oczywiście o naszych obowiązkach jako pracownika […]

Najwyższe dopuszczalne natężenie

Pracownik, pracodawca, firma zewnętrzna, organ kontroli – tak naprawę każdy z osób przebywających na terenie zakładu pracy jest narażony na działanie czynników fizycznych. O co dokładnie chodzi z tym najwyższym natężeniem? Jakie czynniki są brane pod uwagę przy określeniu NDN? Czy mówimy o natężeniu długotrwałym, uciążliwym dla zdrowia? Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów określonych […]

Ergonomia w pracy

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika Pracownik Samorządowy. Przystosowanie stanowiska pracy może nie tylko zapewnić zdrowie, ale również lepszą wydajność wykonywanych zadań. Dlatego planując je nie można zapomnieć o odpowiednim ustawieniu fotela czy monitora. Celem ergonomii jest przede wszystkim: zapewnienie sprawności działania pracownika przy jednoczesnym optymalizowaniu jego wysiłku fizycznego i psychicznego, czyli zwiększenie wydajności […]

Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP? BHP – jak sama nazwa wskazuje – obszar, w którym na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Przepisy są tworzone, aby usprawnić działania, koordynować pracę, weryfikować poprawność wykonywanych czynności. Pamiętajmy, że niewiedzą nie wytłumaczymy niezgodności – każdy z nas przechodził szkolenie wstępne, okresowe, stanowiskowe. […]

BHP w szpitalu

Czy w szpitalu obowiązują takie same przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak w innych zakładach pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przeanalizujmy zatem, jakie mamy przepisy prawne w zakresie BHP w szpitalu. Przede wszystkim szpital, jako pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I tutaj, jak w […]

środki ochrony indywidualnej i pracownicy w sektorze usług

W jakiej branży wg. GUS jest zatrudnionych najwięcej pracowników? Zdecydowanie handel – aż 4,6% ogólnej liczby pracowników. Jak się to przekłada na realne liczby? Szacuje się, że jest to aż 1,5 – 2 mln pracowników. Analiza stanowiska kasjer – sprzedawca Przeanalizujmy więc pracę na stanowisku kasjer – sprzedawca. To nie tylko pracownik osiedlowego sklepu spożywczego, […]

Służba BHP – kiedy jest wymagana i jakie ma obowiązki

Artykuł został opublikowany w kwietniowym wydaniu miesięcznika: Pracownik Samorządowy. Zapewne spotkałeś na swojej drodze zawodowej inspektora lub specjalistę ds. BHP. Być może jesteś pracodawcą i zastanawiasz się, czy w twoim zakładzie jest potrzebne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą, warto wiedzieć, kiedy i w jakim zakresie […]

BHP – pomaga czy przeszkadza?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem techniki firmy z każdym rokiem poszukują coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników. Automatyzacja przemysłu  niesie ze sobą wiele zalet, oszczędności, ale również nowe zagrożenia wynikające z nowych technologii i tu mogą się popisać ciągle doszkalający się pracownicy służby BHP.    W obecnych, trudnych czasach, część firm będzie chciała zaoszczędzić […]