Rozmieszczenie instrukcji BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Instrukcje bhp mają za zadanie minimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danego zawodu. Dotyczą zarówno miejsc, gdzie występuje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, jak  również używanych maszyn i urządzeń. Dlatego pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią. Co to instrukcja BHP? W myśl art. […]

Gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?

Obowiązujące akty prawne, nakładają na pracodawcę obowiązek udostępnienia pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa. Czy określone jest, gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?  W jaki sposób powinien działać pracodawca? Co to jest instrukcja BHP? Zanim przejdziemy do nurtującego tematu – gdzie umieścić instrukcje BHP, wyjaśnijmy, czym w ogóle one są. Instrukcje BHP to dokumenty […]

Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy

Może jedno i drugie? Nasze grono klientów stale się powiększa. Realizujemy się zawodowo w kilku branżach, od spożywczej po budowlane. Jakie wnioski się nasuwają po sporej ilości wizyt? Bezpieczeństwo powinno być przede wszystkim. Gonimy za tabelkami, za deadline’ami, za zyskami – nie licząc się z konsekwencjami pewnych zaniedbań. Mowa oczywiście o naszych obowiązkach jako pracownika […]

Najwyższe dopuszczalne natężenie

Pracownik, pracodawca, firma zewnętrzna, organ kontroli – tak naprawę każdy z osób przebywających na terenie zakładu pracy jest narażony na działanie czynników fizycznych. O co dokładnie chodzi z tym najwyższym natężeniem? Jakie czynniki są brane pod uwagę przy określeniu NDN? Czy mówimy o natężeniu długotrwałym, uciążliwym dla zdrowia? Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów określonych […]

Ergonomia w pracy

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika Pracownik Samorządowy. Przystosowanie stanowiska pracy może nie tylko zapewnić zdrowie, ale również lepszą wydajność wykonywanych zadań. Dlatego planując je nie można zapomnieć o odpowiednim ustawieniu fotela czy monitora. Celem ergonomii jest przede wszystkim: zapewnienie sprawności działania pracownika przy jednoczesnym optymalizowaniu jego wysiłku fizycznego i psychicznego, czyli zwiększenie wydajności […]

Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP? BHP – jak sama nazwa wskazuje – obszar, w którym na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Przepisy są tworzone, aby usprawnić działania, koordynować pracę, weryfikować poprawność wykonywanych czynności. Pamiętajmy, że niewiedzą nie wytłumaczymy niezgodności – każdy z nas przechodził szkolenie wstępne, okresowe, stanowiskowe. […]

Temperatura w pracy (w biurze czy na hali) – co na to BHP

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy należy do obowiązków BHP pracodawcy. Pracownik może odmówić wykonania obowiązków służbowych, jeżeli pracodawca nie będzie przestrzegał określonych norm. Przepisy regulują minimalną temperaturę w miejscu pracy, ale nie zostały sprecyzowane dla maksymalnej temperatury (pomimo tego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy), jednakże jest również obowiązek zapewnienia zimnych napoi […]

Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo jest tworzona Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy? Dlaczego każda ocena jest inna? Jakie wymagania prawne regulują obowiązek tworzenia ocen ryzyka zawodowego i co musi być w nich zawarte? Śpieszymy z informacjami Przepisy art. 226 zawarte w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do: […]

Kiedy mówimy o wypadku przy pracy?

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

Czy instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane w każdym zakładzie i na każdym stanowisku pracy? Jeśli tak, to w jakiej formie powinny być sporządzane? Takie pytania możemy zadać, widząc różne dokumenty tworzone w organizacji. W poniższym artykule znajdziesz podstawowe przepisy, które wskazują sytuacje, kiedy sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne. Ponadto dodałam […]