Praca podczas zwolnienia lekarskiego – konsekwencje dla pracodawcy.

Czy pracodawca może nakazać wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego pracownika? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Przepisy, których nie wolno lekceważyćPrzepisy, których nie wolno lekceważyćCzy możliwe jest wcześniejsze dopuszczenie pracownika do pracy podczas zwolnienia lekarskiego?Czy są wyjątki od tej zasady? Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, nawet gdy ten twierdzi, […]

BHP: Odpowiedzialność karna pracodawcy

Czy pracodawca może podlegać odpowiedzialności karnej za niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy? Co jeśli dojdzie do wypadku przy pracy i pracownik dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Czy BHP jest istotne – co mówią statystyki?Czy BHP jest istotne – co mówią statystyki?Odpowiedzialność karna pracodawcyObowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami, wynikające z kodeksu pracyOdpowiedzialność pracodawcy na tle orzecznictwaObowiązki […]

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości podczas szkoleń bhp

Prezentacja, projektor i monolog prowadzącego – czy tak musi wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy? Zdecydowanie nie, najlepszym przykładem są propozycje szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. VR a sposób zapamiętywaniaVR a sposób zapamiętywaniaStatystyki związane z efektywnością szkoleń VR Co jest potrzebne do zrealizowania szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości? „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, […]

8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego

Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, między innymi zastosowania się do określonych przepisami wymogów w zakresie budowy i parametrów krzeseł biurowych. W związku z tym wcześniej  wymienione parametry krzeseł biurowych dla stanowisk pracy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra […]

Dokumentacja BHP w firmie

Obowiązkiem pracodawcy nałożonym przez kodeks pracy jest prowadzenie dokumentacji BHP w swoim przedsiębiorstwie. Poniżej znajduje się spis, dzięki któremu uzupełnisz brakujące dokumenty lub upewnisz się, że niczego w nich nie brakuje. Do podstawowych dokumentów BHP, które muszą być w firmie zaliczamy między innymi: Karty szkoleń BHP: wstępnych i okresowych, Oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk, […]

Rozmieszczenie instrukcji BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Instrukcje bhp mają za zadanie minimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danego zawodu. Dotyczą zarówno miejsc, gdzie występuje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, jak  również używanych maszyn i urządzeń. Dlatego pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią. Co to instrukcja BHP?Co to instrukcja BHP?Zawartość […]

Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Po każdym szkoleniu okresowym przeprowadzony zostaje egzamin. Jeżeli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym to oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdy pracownik, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym dostaje zaświadczenie, które wystawia organizator szkolenia. Zaświadczenie to jest elementem dokumentacji szkolenia okresowego bhp. ZaświadczenieZaświadczenieCo w aktach osobowych pracownika?Co powinien zapewnić organizator szkolenia? Zaświadczenie powinno być zgodne z […]

Przepisy BHP chroniące pracownika młodocianego

Podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego pracowników młodocianych jest ich ochrona. Wiąże się to z licznymi wymaganiami nałożonymi na pracodawcę związane z zatrudnieniem właśnie takich osób, podczas gdy mają one szereg praw. Ochrona pracowników młodocianych wiąże się m.in. z: określonym wymiarem czasu pracy, obowiązkiem przydzielania jedynie prac lekkich młodocianemu, wypłacania wynagrodzenia i zapewnienia mu kształcenia teoretycznego. Kim […]

Brak naturalnego oświetlenia stanowiska pracy

Niebawem czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Potocznie – dni staną się coraz krótsze. Naukowcy już wiele lat temu ustalili, że „krótsze dobry” oraz związane z tym, mniejsze oddziaływanie światła naturalnego na człowieka, niekorzystnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale również na zdrowie. Stąd nasuwa się pytanie – jak praca w pomieszczeniach bez […]

Protokół powypadkowy – kto? co? jak?

Podczas wykonywania obowiązków służbowych – niestety, jednak czasem mamy do czynienia ze zdarzeniami wypadkowymi. Cel jest jeden – bezpieczna praca! Większa efektywność pracownika, szerzenie kultury bezpieczeństwa w zakładzie i wprowadzenie standardu w firmie związanego z bezpieczeństwem – to wszystko sprowadza się do jednego stwierdzenia: bezpieczna praca się opłaca! Zdarzają się pewne niedopatrzenia, zaniedbania, zezwolenia na […]

Praca na zewnątrz zimą a BHP

Chociaż zimy w Polsce z roku na rok są co raz łagodniejsze, to pracodawca musi liczyć się z tym, że zatrudnione przez niego osoby, będą wykonywały pracę na mrozie. W jaki sposób niskie temperatury na zewnątrz, wpływają na BHP? Jakie działania powinien podjąć pracodawca, by nie tylko spełnić obowiązujące przepisy, ale również w należyty sposób […]

Profilaktyczne posiłki i napoje

Profilaktyczne posiłki i napoje są wydawane nieodpłatnie przez pracodawcę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Wysiłek fizyczny związany z wykonywaną pracą na danym stanowisku wpływa znacząco na wydajność pracownika i może prowadzić do szybkiego zmęczenia pracownika, a co za tym idzie niekiedy potrzeby wprowadzenia pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów. Pojawia się często jednak trudność z […]

Ergonomia w pracy

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika Pracownik Samorządowy. Przystosowanie stanowiska pracy może nie tylko zapewnić zdrowie, ale również lepszą wydajność wykonywanych zadań. Dlatego planując je nie można zapomnieć o odpowiednim ustawieniu fotela czy monitora. Celem ergonomii jest przede wszystkim: Celem ergonomii jest przede wszystkim:Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna Czym grozi brak myślenia o ergonomii? Skutki […]

Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP?Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP?Obowiązkiem pracodawcyJakie obowiązki ma pracownik? BHP – jak sama nazwa wskazuje – obszar, w którym na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Przepisy są tworzone, aby usprawnić działania, koordynować pracę, weryfikować poprawność wykonywanych […]

Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych – dawka wiedzy

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, między innymi przeprowadzania szkoleń: wstępnych i okresowych oraz przestrzegania obwiązujących terminów przeprowadzanych szkoleń w swoich przedsiębiorstwach. Pracownik, który nie został odpowiednio przeszkolony, nie ma prawa rozpocząć wykonywania powierzonych mu obowiązków w zakładzie. Warto traktować je nie tylko jako wymóg formalny, wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim – […]

Temperatura w pracy (w biurze czy na hali) – co na to BHP

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy należy do obowiązków BHP pracodawcy. Pracownik może odmówić wykonania obowiązków służbowych, jeżeli pracodawca nie będzie przestrzegał określonych norm. Przepisy regulują minimalną temperaturę w miejscu pracy, ale nie zostały sprecyzowane dla maksymalnej temperatury (pomimo tego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy), jednakże jest również obowiązek zapewnienia zimnych napoi […]

BHP w szpitalu

Czy w szpitalu obowiązują takie same przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak w innych zakładach pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przeanalizujmy zatem, jakie mamy przepisy prawne w zakresie BHP w szpitalu. Przede wszystkim szpital, jako pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I tutaj, jak w […]

środki ochrony indywidualnej i pracownicy w sektorze usług

W jakiej branży wg. GUS jest zatrudnionych najwięcej pracowników? Zdecydowanie handel – aż 4,6% ogólnej liczby pracowników. Jak się to przekłada na realne liczby? Szacuje się, że jest to aż 1,5 – 2 mln pracowników. Analiza stanowiska kasjer – sprzedawcaAnaliza stanowiska kasjer – sprzedawcaO czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę […]

Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo jest tworzona Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy? Dlaczego każda ocena jest inna? Jakie wymagania prawne regulują obowiązek tworzenia ocen ryzyka zawodowego i co musi być w nich zawarte? Śpieszymy z informacjami Przepisy art. 226 zawarte w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do: […]

Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

W tych czasach szkolenie BHP jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Dodatkowo po określonym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, a okres pomiędzy każdym szkoleniem zależy od rodzaju stanowiska. Natomiast co czeka pracodawcę, który nie przeszkolił swoich pracowników w zakresie BHP. Czy są przewidziane konsekwencje dla pracodawcy i pracownika? Patrząc od strony […]

Kiedy i na jakich stanowiskach pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę pracownikom?

Pytanie dotyczące obowiązku zapewnienia wody pracownikom powraca jak bumerang głównie w okresie wiosenno-letnim, kiedy temperatury na zewnątrz zaczynają być coraz wyższe. Wbrew pozorom zapewnienie wody pitnej pracownikom jest obowiązkiem ciążącym na pracodawcy całorocznie. Dlaczego? Zgodnie z §112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić […]

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?

Przychodzisz do nowej pracy lub zmieniasz stanowisko pracy? Zapewne zaczynasz wtedy od zapoznania się z nowymi obowiązkami służbowymi. Takie wprowadzenie nazywamy instruktażem stanowiskowym. Podczas niego również powinny zostać omówione kwestie w zakresie bezpieczeństwa pracy. W pytaniach i odpowiedziach przybliżamy podstawowe informacje w zakresie instruktażu stanowiskowego.   Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy?Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy?Kto przeprowadza instruktaż […]

Podstawowe zasady BHP w biurze

Czy zdajemy sobie sprawę – ile czasu w ciągu całego życia spędzamy w pracy? Zakładając, że pracujemy po 40 godzin tygodniowo – między 20. a 65. rokiem życia, po odliczeniu urlopu – spędzamy  pracy 90 360 godzin co daje nam ponad 10 lat życia! Biuro wydaje się być najbezpieczniejszym miejscem do pracy. BHP w biurze? Większość […]

Potknięcia, poślizgnięcia, upadki w okresie zimowym

Okres zimowy sprzyja wystąpieniu potknięć, poślizgnięć i upadków. Wszyscy jesteśmy narażeni na ich wystąpienie i nie dotyczy to tylko pracowników, ale także innych osób przebywających w zakładzie pracy czyli: kontrahentów, uczniów i praktykantów oraz osoby postronne. Pamiętajmy również, że miejsce zatrudnienia nie jest jedynym możliwym miejscem wypadku, zagrożenie występuje także podczas przebywania drogi do pracy […]