Najwyższe dopuszczalne natężenie

Pracownik, pracodawca, firma zewnętrzna, organ kontroli – tak naprawę każdy z osób przebywających na terenie zakładu pracy jest narażony na działanie czynników fizycznych. O co dokładnie chodzi z tym najwyższym natężeniem? Jakie czynniki są brane pod uwagę przy określeniu NDN? Czy mówimy o natężeniu długotrwałym, uciążliwym dla zdrowia? Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów określonych […]

Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy

  Bezpieczeństwo i Higiena pracy teraz a w latach 90. Świadomość czy obowiązek? Bezpieczeństwo i Higiena pracy teraz a w latach 90. Świadomość czy obowiązek?Kiedy najczęściej pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian?Dodatkowo zmiany, zmiany, zmiany… Może jedno i drugie? Nasze grono klientów stale się powiększa. Realizujemy się zawodowo w kilku branżach, od spożywczej po budowlane. Jakie […]

Ergonomia w pracy

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika Pracownik Samorządowy. Przystosowanie stanowiska pracy może nie tylko zapewnić zdrowie, ale również lepszą wydajność wykonywanych zadań. Dlatego planując je nie można zapomnieć o odpowiednim ustawieniu fotela czy monitora. Celem ergonomii jest przede wszystkim: Celem ergonomii jest przede wszystkim:Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna Czym grozi brak myślenia o ergonomii? Skutki […]

Konsekwencje w przypadku złamania przepisów BHP

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP?Jakie konsekwencje może ponieść pracownik a jakie pracodawca w przypadku naruszenia przepisów BHP?Obowiązkiem pracodawcyJakie obowiązki ma pracownik? BHP – jak sama nazwa wskazuje – obszar, w którym na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Przepisy są tworzone, aby usprawnić działania, koordynować pracę, weryfikować poprawność wykonywanych […]

Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych – dawka wiedzy

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, między innymi przeprowadzania szkoleń: wstępnych i okresowych oraz przestrzegania obwiązujących terminów przeprowadzanych szkoleń w swoich przedsiębiorstwach. Pracownik, który nie został odpowiednio przeszkolony, nie ma prawa rozpocząć wykonywania powierzonych mu obowiązków w zakładzie. Warto traktować je nie tylko jako wymóg formalny, wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim – […]

Temperatura w pracy (w biurze czy na hali) – co na to BHP

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy należy do obowiązków BHP pracodawcy. Pracownik może odmówić wykonania obowiązków służbowych, jeżeli pracodawca nie będzie przestrzegał określonych norm. Przepisy regulują minimalną temperaturę w miejscu pracy, ale nie zostały sprecyzowane dla maksymalnej temperatury (pomimo tego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy), jednakże jest również obowiązek zapewnienia zimnych napoi […]

BHP w szpitalu

Czy w szpitalu obowiązują takie same przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak w innych zakładach pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przeanalizujmy zatem, jakie mamy przepisy prawne w zakresie BHP w szpitalu. Przede wszystkim szpital, jako pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I tutaj, jak w […]

środki ochrony indywidualnej i pracownicy w sektorze usług

W jakiej branży wg. GUS jest zatrudnionych najwięcej pracowników? Zdecydowanie handel – aż 4,6% ogólnej liczby pracowników. Jak się to przekłada na realne liczby? Szacuje się, że jest to aż 1,5 – 2 mln pracowników. Analiza stanowiska kasjer – sprzedawcaAnaliza stanowiska kasjer – sprzedawcaO czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę […]

Ocena Ryzyka Zawodowego – pigułka informacji

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo jest tworzona Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy? Dlaczego każda ocena jest inna? Jakie wymagania prawne regulują obowiązek tworzenia ocen ryzyka zawodowego i co musi być w nich zawarte? Śpieszymy z informacjami Przepisy art. 226 zawarte w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do: […]

Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

W tych czasach szkolenie BHP jest podstawą do możliwości rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika. Dodatkowo po określonym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, a okres pomiędzy każdym szkoleniem zależy od rodzaju stanowiska. Natomiast co czeka pracodawcę, który nie przeszkolił swoich pracowników w zakresie BHP. Czy są przewidziane konsekwencje dla pracodawcy i pracownika? Patrząc od strony […]

Kiedy i na jakich stanowiskach pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę pracownikom?

Pytanie dotyczące obowiązku zapewnienia wody pracownikom powraca jak bumerang głównie w okresie wiosenno-letnim, kiedy temperatury na zewnątrz zaczynają być coraz wyższe. Wbrew pozorom zapewnienie wody pitnej pracownikom jest obowiązkiem ciążącym na pracodawcy całorocznie. Dlaczego? Zgodnie z §112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić […]

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?

Przychodzisz do nowej pracy lub zmieniasz stanowisko pracy? Zapewne zaczynasz wtedy od zapoznania się z nowymi obowiązkami służbowymi. Takie wprowadzenie nazywamy instruktażem stanowiskowym. Podczas niego również powinny zostać omówione kwestie w zakresie bezpieczeństwa pracy. W pytaniach i odpowiedziach przybliżamy podstawowe informacje w zakresie instruktażu stanowiskowego.   Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy?Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy?Kto przeprowadza instruktaż […]

Podstawowe zasady BHP w biurze

Czy zdajemy sobie sprawę – ile czasu w ciągu całego życia spędzamy w pracy? Zakładając, że pracujemy po 40 godzin tygodniowo – między 20. a 65. rokiem życia, po odliczeniu urlopu – spędzamy  pracy 90 360 godzin co daje nam ponad 10 lat życia! Biuro wydaje się być najbezpieczniejszym miejscem do pracy. BHP w biurze? Większość […]