Podręczny sprzęt gaśniczy – fundament bezpieczeństwa pożarowego

Podręczny sprzęt gaśniczy to rodzaj urządzeń, z pomocą których możemy szybko i skutecznie zgasić płomienie w zarodku. Cechuje je prosta obsługa, mobilność i dostępność - tak aby osoby będące świadkami zdarzenia mogły użyć…
,

Zwiększ bezpieczeństwo pracy dzięki skutecznym szkoleniom BHP

Chcesz poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy? Odkryj znaczenie szkolenia BHP i dowiedz się, jak może ono poprawić stan bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Uzyskaj porady ekspertów, poznaj często zadawane pytania i nie tylko! W…
,

Jadalnia, a stołówka w miejscu pracy

Stołówki i jadalnie w miejscu pracy to dwa różne pojęcia, choć ich funkcja jest podobna - umożliwienie pracownikom spożywania posiłków w trakcie pracy. Istnieją jednak pewne różnice między nimi: Stołówka – jest to pomieszczenie,…
,

Temperatura w miejscu pracy – pierwsza pomoc

Temperatura w miejscu pracy może mieć istotny wpływ na zdrowie pracownika. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura mogą być szkodliwe dla organizmu i prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Zbyt wysoka temperatura może…

Badania medycyny pracy

Badania medycyny pracy to badania mające na celu ocenę stanu zdrowia pracowników oraz ryzyka zawodowego związanego z wykonywanym zawodem. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony…
,

Zmiany w zaświadczeniach kwalifikacyjnych UDT, o których musisz pamiętać w 2023 roku

Pracodawco! Dopilnuj, aby Twój pracownik, nie operował wózkiem jezdniowym z przeterminowanymi uprawnieniami. W sierpniu 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych…

Wellbeing a bezpieczeństwo pracy

Pojęcie „Wellbeing” jest stosunkowo nowe na polskim rynku pracy, jednak coraz częściej się z nim spotykamy. Zacznijmy od wyjaśnienia, co ono w ogóle oznacza. Dosłowne tłumaczenie słowa wellbeing z języka angielskiego to dobrostan.…
,

Obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży

Pracodawca ma wiele obowiązków wobec kobiet w ciąży, które wynikają z przepisów prawa pracy, m. in. Kodeks Pracy. Poniżej opisaliśmy najważniejsze kwestie, które musi wziąć pod uwagę pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży. Zakaz…
,

Przepisy BHP przy pracy przy komputerze

Pracownicy oraz praktykanci i stażyści wykonujący pracę przed komputerem przez co najmniej 4 godziny mogą domagać się spełnienia przez pracodawcę obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia…
, ,

BHP na basenie

Do podstawowych zasad bezpieczeństwa na basenie zaliczamy: chlorowanie lub ozonowanie wody, dbałość o higienę w szatniach, regularne wycieranie podłogi, które wynika z wymogów sanitarno-epidemiologicznych i ma na celu ograniczenie…
, ,

BHP a praca zdalna – o czym należy pamiętać?

Połączenie pracy z domu i z biura, czyli hybrydowy tryb pracy coraz bardziej zyskuje na popularności. W przypadku świadczenia pracy z mieszkania pracownika, obowiązują w tym przypadku regulacje dotyczące pracy zdalnej (przepisy zawarte…
, , ,

BHP w budownictwie – najważniejsze informacje w pigułce

Budownictwo jest branżą, w której do wypadków przy pracy dochodzi dość często. Zgodnie ze statystykami GUS za 2021 rok, na 1000 pracujących jest nieco ponad 4 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. źródło: Wypadki przy pracy…
, , ,

Znaczenie kolorów kasków budowlanych

Hełm ochronny, potocznie zwany kaskiem zaliczamy do środków ochrony indywidualnej. Definicja środka ochrony indywidualnej została zawarta w § 1 ZAŁĄCZNIKA Nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września…
,

Praca podczas zwolnienia lekarskiego – konsekwencje dla pracodawcy.

Czy pracodawca może nakazać wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego pracownika? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Przepisy, których nie wolno lekceważyć Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który…
,

BHP: Odpowiedzialność karna pracodawcy

Czy pracodawca może podlegać odpowiedzialności karnej za niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy? Co jeśli dojdzie do wypadku przy pracy i pracownik dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Czy BHP jest istotne - co mówią statystyki? Świadomość…
,

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości podczas szkoleń bhp

Prezentacja, projektor i monolog prowadzącego – czy tak musi wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy? Zdecydowanie nie, najlepszym przykładem są propozycje szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. VR a sposób…

Potknięcia, poślizgnięcia, upadki w okresie zimowym

Okres zimowy sprzyja wystąpieniu potknięć, poślizgnięć i upadków. Wszyscy jesteśmy narażeni na ich wystąpienie i nie dotyczy to tylko pracowników, ale także innych osób przebywających w zakładzie pracy czyli: kontrahentów, uczniów…

8 warunków ergonomicznego krzesła biurowego

Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, między innymi zastosowania się do określonych przepisami…