• Dotacje ZUS - Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

  dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

Jak otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy?

Chcesz zmienić coś w swojej firmie na lepsze? Potrzebujesz środków na zakup niezbędnych sprzętów? W osiągnięciu tego celu może pomóc Ci dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy.

Wspomniane dofinansowanie dostępne jest dla każdej wielkości firm. W celu skorzystania z niego prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu ZUS, które zamieszczamy poniżej.

 1. Przesyłamy Państwu formularz, a po jego wypełnieniu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie obszary dofinansowania i określić wymagane dokumenty do złożenia wniosku.
 2. Przesyłamy umowę. Do wyboru macie Państwo trzy opcje wynagrodzenia za opracowanie wniosku:
 • jedna płatność,
 • rozłożenie na raty,
 • procent od sukcesu.
 1. Po podpisaniu umowy rozpoczynamy pracę nad wnioskiem spełniającym wymagania formalne: „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Dofinansowanie z urzędu pracy – warunki otrzymania dotacji

Aby przystąpić do konkursu, należy spełnić łącznie następujące warunki otrzymania dofinansowania z urzędu pracy:

 • nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalegać z opłacaniem podatków;
 • nie znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy – czyli na co?

Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej. Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie mieszczą się w ramach dofinansowania:

 • klimatyzacja;
 • oświetlenie;
 • wentylacja;
 • rusztowanie jezdne;
 • pomosty robocze;
 • wciągarka budowlana;
 • żurawik;
 • wózek widłowy, wózki elektryczne;
 • winda dekarska;
 • obarierowania wygrodzenia;
 • detektory;
 • boxy do wykopów, szalunki do wykopów;
 • szelki zabezpieczenia na wysokości;
 • podnośnik koszowy;
 • manipulatory, chwytaki;
 • stoły spawalnicze z regulowaną wysokością, wszelkie stoły z regulowaną wysokością;
 • wciągarki;
 • schodołazy;
 • winda towarowa;
 • winda dekarska;
 • autoklawy;
 • zabezpieczenia maszyn, osłony, wyłączniki, doprowadzenie do minimalnych wymagań, fotokomórki, wiązki.

Najważniejszy z załączonych dokumentów to katalog działań, bo to w nim znajdziecie Państwo rzeczy, na które można pozyskać dofinansowanie.

Pamiętaj, że wniosek wraz z załącznikami jest oceniany merytorycznie przez eksperta CIOP-PIB. Liczba punktów otrzymanych podczas oceny wniosku wpływa jedynie na pozycję wniosku na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i których realizacja znajduje pokrycie w kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w roku budżetowym.

Skorzystaj z pomocy eksperta!

 • Mikro firma

 • ZWROT 90% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 140,000PLN
  1 – 9 pracowników
 • Mała firma
 • ZWROT 80% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 210,000PLN
  10-49 pracowników
 • Średnia firma
 • ZWROT 60% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 340,000PLN
  50-249 pracowników
 • Duża firma
 • ZWROT 20% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 500,000PLN
  powyżej 250 pracowników

Pamiętaj, że wniosek wraz z załącznikami jest oceniany merytorycznie przez eksperta CIOP-PIB. Liczba punktów otrzymanych podczas oceny wniosku wpływa jedynie na pozycję wniosku na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i których realizacja znajduje pokrycie w kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w roku budżetowym.

Skorzystaj z pomocy eksperta!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Kompleksowe opracowanie wniosku od A do Z – ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy

Kompleksowe opracowanie wniosku od A do Z, uwzględnia m.in. sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska objętego dofinansowaniem, a także w przypadku dofinansowań w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – ocenę obciążenia.

Ocena ryzyka zawodowego jest wykonywana przez nas metodą Risk Score zgodnie z obowiązującym przepisami.

Istotne przepisy przy ubieganiu się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy

Warto pamiętać, że zgodnie z Artykułem 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Dodatkowo na podstawie – 39 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Dz. U. 2003 r. Nr. 169 poz. 1650).

 1. Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest zobowiązany:
 • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości;
 • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez zastosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.
 1. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 2. W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Pamiętaj, że ocena ryzyka zawodowego musi spełniać wytyczne zawarte w Regulaminie Konkursu!

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.

Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego przy ubieganiu się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy?

Ocena przy ubieganiu się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy zgodnie z załącznikiem powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwę firmy (wnioskodawca);
 • imię i nazwisko osoby dokonującej oceny i jej funkcja/stanowisko;
 • datę i miejsce sporządzenia oceny;
 • nazwy stanowisk pracy objętych oceną;
 • liczbę pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych oceną;
 • opis stanowisk pracy (wykaz objętych oceną maszyn i narzędzi, zakres czynności);
 • dokumenty odniesienia stosowane do oceny ryzyka zawodowego (normy, przepisy prawne, wytyczne);
 • wyniki oceny ryzyka zawodowego;
 • opis działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego (działania te powinny być spójne z działaniami ujętymi we wniosku;
 • zatwierdzenie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela, lub inną osobę (np. właściciela, dyrektora, kierownika osób na ocenianych stanowiskach pracy).

Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego przy ubieganiu się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy?

Ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego opracowujemy metodą OWAS. 

Przygotowany dokument musi być zgodny z Załącznikiem Nr 8 do Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej  realizowane w 2023 r., a zatem powinien zawierać informacje takie jak:

 • nazwa wnioskodawcy;
 • imię i nazwisko osoby dokonującej oceny i jej funkcja/stanowisko;
 • data i miejsce sporządzenia oceny;
 • nazwy stanowisk pracy objętych oceną;
 • liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych oceną.

Opisany chronometraż powinien obejmować: 

 • minimum 6 pozycji czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej;
 • opis wielkości i masy przenoszonych przedmiotów, ładunków lub materiałów;
 • opis pozycji ciała pracownika;
 • czas wykonania;
 • wizualizację każdej czynności na zdjęciach.

Warto mieć na uwadze, że przy ubieganiu się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy ocena obciążenia powinna zawierać także kilka innych, dodatkowych informacji:

 • nazwę i krótki opis metody oceny;
 • analizę obciążenie zgodnie z wybraną metodą na podstawie chronometrażu;
 • wynik oceny dla czynności wykonywanych na stanowisku pracy i ujętych  w chronometrażu (dla każdego stanowiska objętego oddziaływaniem projektu).

Działania wynikające z oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego powinny obejmować:

 • krótki opis proponowanych zmian organizacji stanowiska oraz zakresu wykonywanych czynności pracy w celu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • prognozę ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Po przygotowaniu oceny obciążenia należy zatwierdzić ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przez pracodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.

ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy – kilka słów na podsumowanie

Jak sam widzisz, opracowanie wniosku o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nie warto z tego względu z niego rezygnować – najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy i wiedzy ekspertów.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

 

Przeczytaj również: