• Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

  dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP

Myślisz o poprawie warunków pracy w swojej firmie? Potrzebujesz środków na zakup niezbędnych sprzętów?

Skorzystaj z dofinansowania z ZUS na poprawę BHP

Dofinansowanie z ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. W celu skorzystania z niego, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu ZUS, które zamieszczamy poniżej.

1. Przesyłamy Państwu formularz, a po jego wypełnieniu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie obszary dofinansowania i wymagane dokumenty do złożenia wniosku.
2. Przesyłamy umowę. Do wyboru macie Państwo trzy opcje wynagrodzenia za opracowanie wniosku:
– jedna płatność,
– rozłożenie na raty,
– procent od sukcesu.
3. Po podpisaniu umowy rozpoczynamy pracę nad wnioskiem. spełniający wymagania formalne: „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Kiedy mogę ubiegać się o dotację?

W celu przystąpienia do konkursu, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
 • nie zaleganie z opłacaniem podatków,
 • nie znajdowanie się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie z ZUS?

Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie mieszczą się w ramach dofinansowania:

 • Klimatyzacja
 • Oświetlenie
 • Wentylacja
 • Rusztowanie jezdne
 • Pomosty robocze
 • Wciągarka budowlana
 • Żurawik
 • Wózek widłowy, wózki elektryczne
 • Winda dekarska
 • Obarierowania wygrodzenia
 • Detektory
 • Boxy do wykopów, szalunki do wykopów
 • Szelki zabezpieczenia na wysokości
 • Podnośnik koszowy
 • Manipulatory, chwytaki
 • Stoły spawalnicze z regulowaną wysokością, wszelkie stoły z regulowaną wysokością
 • Wciągarki
 • Schodołazy
 • Winda towarowa
 • Winda dekarska
 • Autoklawy
 • Zabezpieczenia maszyn, osłony, wyłączniki, doprowadzenie do minimalnych wymagań, fotokomórki, wiązki.

Najważniejszy z załączonych dokumentów to katalog działań w nim znajdziecie Państwo rzeczy, na które można pozyskać dofinansowanie.

 • Mikro firma

 • ZWROT 90% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 140,000PLN
  1 – 9 pracowników
 • Mała firma
 • ZWROT 80% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 210,000PLN
  10-49 pracowników
 • Średnia firma
 • ZWROT 60% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 340,000PLN
  50-249 pracowników
 • Duża firma
 • ZWROT 20% KOSZTÓW INWESTYCJI
  do 500,000PLN
  powyżej 250 pracowników

Pamiętaj, że wniosek wraz z załącznikami jest oceniany merytorycznie przez eksperta CIOP-PIB. Liczba punktów otrzymanych podczas oceny wniosku wpływa jedynie na pozycję wniosku na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i których realizacja znajduje pokrycie w kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w roku budżetowym.

Skorzystaj z pomocy eksperta!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!