Uważasz, że spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP to jedynie pierwszy krok, aby poprawić bezpieczeństwo w firmie? Twoja organizacja mierzy znacznie wyżej?

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem ISO 45001 do Twojej organizacji? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę audytu ISO 45001 lub przygotowanie dokumentacji zgodnie z ISO 45001

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

biuro@ehsconsulting.pl

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o ISO 45001:2018?

Poniżej zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami!

Norma ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytyczne jej stosowania, a także odzwierciedla najnowsze myślenie o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy przy zastosowaniu najlepszych praktyk.

System zarządzania BHP stanowi część ogólnego systemu zarządzania zakładem pracy. Obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów. Skuteczny system zarządzania BHP umożliwia m.in.:

 1. zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat;
 2. zmniejszenie absencji chorobowej pracowników;
 3. zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy.

Poprzez spełnienie wymagań normy ISO 45001:2018, wdraża się system zarządzania BHP. Można to zrobić zarówno samodzielnie, jak i skorzystać z usług specjalistów zewnętrznych.

Schemat procesu wdrożenia systemu zarządzania BHP wygląda następująco:

 1. przegląd organizacji – określenie stopnia zgodności funkcjonowania organizacji z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów;
 2. dokumentowanie systemu – opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a następnie będą przydatne podczas certyfikacji systemu BHP;
 3. szkolenie pracowników – zapoznanie personelu z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania i potrafił w nim działać;
 4. audyt wewnętrzny – sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy;
 5. działania korygujące i przegląd zarządzania – poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu powyższych zadań system jest gotowy do certyfikacji.

JAKIE ZNACZENIE MA AUDYT DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP?

W systemie zarządzania funkcjonuje szereg różnego rodzaju dokumentów – procedur, instrukcji, formularzy itp. System zarządzania powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić, że wszystkie postanowienia zawarte w tych dokumentach będą przez pracowników stosowane i przestrzegane. Przestrzeganie postanowień zawartych we wspomnianych dokumentach jest sprawdzane właśnie za pomocą audytów wewnętrznych.

Ich celem jest przede wszystkim znalezienie słabych punktów i ich wyeliminowanie. Wyniki audytu, stanowiąc ważne źródło informacji o sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, powinny być wykorzystane przez kierownictwo jako narzędzia poprawy funkcjonowania firmy, które pomogą znaleźć nieprawidłowości i skorygować niezgodności. Wyniki audytów wewnętrznych przyczyniają się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

JAK MOŻEMY POMÓC WE WDROŻENIU NORMY ISO DO SYSTEMU BHP?

W zakresie usług doradczych i szkoleniowych związanym z ISO 45001: 2018 oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu „zerowego”, pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 45001: 2018;
 • wsparcie na każdym etapie realizacji działań w zakresie systemu zarządzania BHP;
 • pełnomocnika ds. systemu zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001: 2018;
 • wdrożenie wymagań normy ISO 45001: 2018.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania lub dostosowaniem do aktualnego wydania normy bądź standardu, prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego. Ponadto oferujemy także szkolenie z diizocyjanianów, PPOŻ. i wiele więcej! EHS Consulting – obsługa BHP w Twojej firmie.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów