Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. ISO 9001 jest powszechnie stosowanym, międzynarodowym standardem opracowanym przez Międzynarodową Organizację Organizacyjną (ISO). Zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do skuteczności i wydajności organizacji w osiąganiu zamierzanych wyników. Norma zawiera wymagania, które mają zastosowanie dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i rodzaj. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001 pomaga organizacji zapewnić, że jej produkty lub usługi są zgodne z wymaganiami klienta, a procesy są skuteczne i ciągle doskonalone.

EHS Consulting doradza i przygotowuje do certyfikacji ISO 9001.

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem ISO 9001 do Twojej organizacji? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę audytu ISO 9001

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

biuro@ehsconsulting.pl

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o ISO 9001?

Poniżej zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami!

Certyfikacja ISO 9001 jest dobrowolna i polega na przeprowadzeniu audytu przez zewnętrzną organizację certyfikującą, który polega na ocenie zgodności systemu zarządzania jakością organizacji z wymaganiami ISO 9001.

Certyfikację może przeprowadzić dowolna organizacja certyfikująca posiadająca akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Informację o najbliższej jednostce znajdziesz na stronie www.pca.gov.pl w zakładce akredytowane podmioty lub kontaktując się z nami.

Założeniem normy ISO 9001 jest wprowadzenie ciągłego doskonalenia procesów. Osiągnięcie efektywnego zarządzania procesami oraz całym systemem jakości jest możliwe poprzez zastosowanie cyklu PDCA. Głównymi wymaganiami normy ISO 9001 są:

 • kontrola dokumentów i zapisów
 • czynny udział kierownictwa w budowie systemu zarządzania jakością
 • wprowadzenie podejścia procesowego
 • wprowadzenie systemu zarządzania zasobami
 • systematyczne pomiary i ich analiza
 • analiza wymagań klienta
 • podejmowanie decyzji opartych o dane i fakty.

Cykl PDCA, zwany również cyklem ciągłego doskonalenia można opisać następująco:

 • PLAN (planuj) – określ cele systemu oraz jego procesów, ustal zasoby i przeprowadź analizy ryzyk i szans. Oceń aktualny stan organizacji i funkcjonujących procesów.
 • DO (wykonaj) – wprowadź zaplanowane zmiany, stwórz dokumentację, przeszkol pracowników.
 • CHECK (sprawdź) – zweryfikuj wyniki wdrożonych działań, porównaj je z założonymi celami.
 • ACT (działaj) – przeprowadź działania doskonalące, zidentyfikuj co wymaga poprawy
  i przeanalizuj to, a następnie wprowadź działania, które zapobiegną wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości.

Norma ISO 9001 wymaga posiadania dokumentów określonych w niej jako „Udokumentowane informacje”. Poprzez to określenie norma ISO 9001 precyzuje dokumenty muszą zostać wdrożone i utrzymane przez firmę, są to:

 • Zakres systemu zarządzania jakością.
 • Polityka Jakości.
 • Cele organizacji.
 • Kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców.

Wymienione dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia pracy zgodnie z ISO 9001, istnieje jednak więcej zapisów, które są wymagane tylko wówczas, gdy organizacja wykonuje dany proces.

Norma ISO 9001 nie narzuca formy w jakiej ma zostać prowadzona dokumentacja w organizacji. Dokumentacja powinna być dostosowana do organizacji. Norma wymaga, aby zaplanować i opracować procesy potrzebne do realizacji wyrobu stosownie do potrzeb organizacji.

Tak, certyfikat ISO 9001 musi być regularnie odnawiany. Udany audyt certyfikujący skutkuje uzyskaniem certyfikatu ISO 9001, który jest ważny 3 lata. Wymagany jest również coroczny audyt nadzoru, który ma za zadanie sprawdzić czy system zarządzania jakością jest prowadzony w sposób ustabilizowany.

Jaki jest koszt ISO 9001?

Koszt usług doradczych w zakresie ISO 9001 zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Wielkość i rodzaj organizacji, jej struktura i zakres działalności.
 • Przygotowanie do certyfikacji: Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, organizacja może potrzebować czasu i zasobów na wdrożenie i dostosowanie swojego systemu zarządzania jakością do wymagań ISO 9001.

Oprócz tego należy mieć też na uwadze koszt samej certyfikacji ISO 9001.

Co uwzględnia cena?

W zakresie usług doradczych i szkoleniowych związanym z ISO 9001 oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu „zerowego”, pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 9001
 • wsparcie na każdym etapie realizacji działań w zakresie systemu zarządzania jakością
 • pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001
 • wdrożenie wymagań normy ISO 9001.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów