• Szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców

Jeśli jesteś sprzedawcą, kasjerem lub przedstawicielem handlowym – jednym z Twoich obowiązków pracowniczych jest odbywanie cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Świetnie, że trafiłeś/ trafiłaś na naszą stronę! Szkolenia okresowe BHP są częścią naszej pracy, ale przede wszystkim pasją, ponieważ lubimy przekazywać wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Ile trwa szklenie BHP dla sprzedawcy?

Zgodnie z ramowym szkoleniem, powinno trwać minimum 6 godzin zegarowych. Niemniej jednak alternatywą dla zapracowanych, którzy nie mogą poświęcić tyle czasu jednego dnia na szkolenie – jest szkolenie w formie e-learningu. Taka forma szkolenia jest dogodna z wielu powodów, przede wszystkim to Ty decydujesz o rozplanowaniu czasu na szkolenie, a także możesz zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca.

Szkolenie jest organizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: 2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia.

Szkolenie BHP dla sprzedawcy – co ile lat?

Sprzedawcy, kasjerzy czy przedstawiciele handlowi są grupą zawodową, której nie można podporządkować do stanowisk robotniczych, inżynieryjno- technicznych, służby BHP, czy pracowników biurowych lub osób kierujących pracownikami. Wynika to z innego narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, a także odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców powinny być organizowane raz na 5 lat.

Jak powinno być zorganizowane szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców, kasjerów lub przedstawicieli handlowych?

EHS Consulting wyróżnia indywidualnie opracowany program szkolenia na podstawie konkretnego zakresu obowiązków pracowników i rodzaju zagrożeń na stanowiskach pracy.

Przykładowo, na naszej platformie kursów online – szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców lub przedstawicieli handlowych, znajdziesz moduły m.in.:

  • główne zagrożenia na stanowisku przedstawiciela handlowego,
  • organizacja stanowiska pracy sprzedawcy,
  • normy dźwigania – prawidłowe zasady transportu ręcznego i zbiorowego.

Jaka cena za szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych?

Cena szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) wynosi 89 zł brutto za uczestnika.

W przypadku szkoleń stacjonarnych cena jest uzależniona od ilości uczestników oraz miejsca przeprowadzenia szkolenia.

Nie zwlekaj – zapytaj o ofertę naszych szkoleń BHP!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!