• Usługi BHP - Województwo Pomorskie

Kompleksowe doradztwo i szkolenia w zakresie BHP, PPOŻ. i pierwszej pomocy

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe BHP w formie stacjonarnej oraz online.

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE dla:

 • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy,
 • studentów odbywających praktyki studenckie,
 • uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

SZKOLENIA BHP OKRESOWE dla:

 • służb BHP,
 • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

oraz innych grup zawodowych, więcej informacji znajdziesz w zakładce cennik.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

AUDYTY BHP w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i okolicach

Zakres prac:

 • identyfikacja wymagań wynikająca z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działań organizacji,
 • ocena i udokumentowanie spełnienia przez organizację zidentyfikowanych wymagań prawnych (akty prawne, normy, wytyczne, wewnętrzne kryteria, itp.) wg przyjętej struktury oddziaływania,
 • analiza przypadków wystąpienia niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych (np. stwierdzonych przez organy nadzoru nad warunkami pracy),
 • dokonanie identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • dokonanie identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością organizacji,
 • ocena znajomości zasad bhp wśród pracowników,
 • ocena wszystkich działań organizacyjnych w zakresie zarządzania bhp,
 • dokonanie analizy danych dotyczących zaistniałych w organizacji wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych,
 • określenie i udokumentowanie wymagań, oczekiwań i opinii zainteresowanych stron w odniesieniu do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. klientów, organów nadzoru, związków zawodowych),
 • dokonanie Identyfikacji oddziaływań innych systemów zarządzania w organizacji, które wpływają lub mogą w przyszłości oddziaływać na warunki bhp.
 • przegląd i aktualizacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

Przygotowujemy pracodawców do kontroli PIP w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i okolicach

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy w szczególności legalność zatrudnienia oraz stosowanie się do zasad i przepisów BHP.

Kontrole z zakresu prawa pracy prowadzone przez PIP dotyczą m.in.:

Do kontroli warto się przygotować, w tym celu skorzystaj z porad specjalisty. Naszą współpracę zaczynamy od audytu, który ma na celu wskazanie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Po audycie opracowujemy raport zawierający niezgodności, na które Państwowa Inspekcja Pracy zwróciłaby uwagę.

Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!