• Usługi BHP - Województwo Łódzkie

Co znajdziesz w naszej ofercie?

 • Wstępne i okresowe szkolenia BHP
 • Szkolenia okresowe BHP prowadzone online – e-learning
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji BHP i PPOŻ.
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • Outsourcing – kompleksowa obsługa BHP

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Szkolenia BHP w Łodzi i okolicach – prowadzone stacjonarnie oraz online

W celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy, oferujemy przeprowadzenie szkoleń BHP, które  mogą być prowadzone w formie stacjonarnej (u Klienta) oraz online – z wykorzystaniem naszej platformy e-learningowej.

Prowadzimy:

 • szkolenia wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnionych pracowników,
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników zakwalifikowanych do innych grup zawodowych
 • doradztwo w zakresie zadań PPOŻ. w firmie
 • audyt PPOŻ – analiza stanu Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,
 • poprowadzenie szkoleń w zakresie postępowania na wypadek pożaru i zasad ewakuacji.

Szkolenia okresowe BHP prowadzone w formie stacjonarnej:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji BHP, PPOŻ. oraz w zakresie ochrony środowiska dla firm w Łodzi i okolicach

Opracowujemy dokumentację wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa pracy m.in. wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wskazujemy jak dokonać właściwej analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, zebrane wyniki umieszczamy w formie dokumentu, z którym zapoznaje się pracownik.

Sporządzamy i przedstawiamy pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy:

 • opracowanie dokumentacji firmy w zakresie PPOŻ.,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznakowanie obiektu zgodnie z wymogami PPOŻ, w tym dróg ewakuacji,
 • przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi i mienia z całego obiektu,
 • sporządzanie analiz spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie zadań PPOŻ. w firmie
 • audyt PPOŻ – analiza stanu Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,
 • poprowadzenie szkoleń w zakresie postępowania na wypadek pożaru i zasad ewakuacji.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!