• Usługi BHP - Kujawsko-Pomorskie

W czym możemy Ci pomóc?

  • Przeprowadzanie szkoleń BHP – stacjonarnie i online
  • Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
  • Opracowanie instrukcji BHP
  • Opracowanie niezbędnej dokumentacji BHP, w tym dokumenty ISO
  • Koordynacja pomiarów badań środowiska pracy
  • Reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli organów zewnętrznych jak Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
  • Opieka dwóch Specjalistów ds. BHP
  • Szkolenia dedykowane w zakresie pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pracy np. praca na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, praca z substancjami chemicznymi.

Doradztwo i szkolenia BHP oraz PPOŻ. na terenie Włocławka, Torunia, Bydgoszczy i okolic.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Szkolenia z pierwszej pomocy we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Warto wiedzieć jak to robić poprawnie!
Szkolenia organizowane przez EHS Consulting przeznaczone są dla wszystkich pracowników, którzy chcą dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są prowadzone zgodnie z programem adekwatnym do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
Szkolenia prowadzone są przez ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w zakładzie sposobu postępowania na wypadek pożaru – w formie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zapoznania z nią pracowników.

Dodatkowo warto pamiętać, że za bezpieczeństwo pożarowe na terenie budynku odpowiedzialny jest jego właściciel, zarządca lub użytkownik – bardzo często jest to właśnie pracodawca.

W celu prawidłowego podejścia do kwestii z zakresu ochrony przeciwpożarowej, warto skorzystać z porad specjalistów.

Organizujemy i przeprowadzamy różnorodne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Tematykę i programy szkoleń tworzymy w oparciu o specyfikę zakładu pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!