Досвід і знання

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Вам цікаво ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ?

Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Інструктажі залежно від характеру та часу проведення поділяються на види:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

FAQ

У вас є ще запитання?

Ознайомтеся з нашими запитаннями та відповідями – разом ми розвіємо всі сумніви!

Метою цього інструктажу є ознайомлення працівника зокрема з:

 • основними нормами охорони праці, що містяться в Кодексі законів про працю, колективних трудових договорах або правилах трудового розпорядку,
 • нормами та правилами охорони праці, що діють на даному робочому місці,
 • принципами надання першої допомоги при нещасних випадках.

З КЗпП, а точніше з § 2 ст. 2373: «роботодавець зобов’язаний забезпечити навчання працівника з питань охорони праці перед допуском до роботи та проводити періодичне навчання з цього приводу». Крім того, Постанова Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання в галузі охорони праці визначає:

 • принципи навчання в галузі охорони праці,
 • обсяг навчання,
 • вимоги до змісту та виконання навчальних програм,
 • методику документального оформлення початкової підготовки,

випадки, коли роботодавці або працівники можуть бути звільнені від певних видів навчання.

Якщо новоприйнятий працівник  є студентом, який проходив практику, або студентом, який проходив професійну практику – перед початком роботи ви проходите первинний інструктаж з охорони праці за напрямком загального та без відриву від виробництва.

Важливо: перед допуском працівника до роботи проводиться первинний інструктаж з охорони праці.

Проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
 • з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Первинний інструктаж з охорони праці поділяється на дві частини: загальний інструктаж та інструктаж на робочому місці, які найчастіше проводять відповідні особи.

Загальний інструктаж під час інструктажу з охорони праці проводить працівник служби охорони праці, особа, яка виконує завдання цієї служби у роботодавця, або роботодавець, який сам виконує ці завдання, або призначений роботодавцем працівник, який володіє знаннями та навички, що забезпечують належне виконання програми навчання, який має дійсний сертифікат про проходження необхідного навчання з охорони праці.

Інструктаж на робочому місці під час інструктажу з охорони праці проводить особа, яка здійснює керівництво працівниками, або визначений роботодавцем роботодавець, якщо ці особи мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи та навчені методиці проведення інструктажу. -трудове навчання. Навчання на робочому місці має ознайомити учасників первинного інструктажу з факторами виробничого середовища, що виникають на їхніх посадах, і професійним ризиком, пов’язаним з виконуваною роботою, методами захисту від загроз, які можуть бути викликані цими факторами, методами безпечної праці. продуктивність на цих посадах.

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
 • який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
 • який виконуватиме нову для нього роботу;
 • відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Усі ми є споживачами хемічних речовин.. Однак у разі використання небезпечних речовин на підприємстві (незалежно від того, чи купується продукт для власних потреб, наприклад, для прибирання чи виробництва), ми зобов’язані отримати сертифікат  від виробника. Інформація від виробника хімічної речовини (наприклад, про процедури гасіння пожежі; випадковий викид у навколишнє середовище; поводження та зберігання речовини/препарату; контроль впливу/засоби індивідуального захисту; утилізація відходів; інформація про транспортування) перекладається безпосередньо на наші обов’язки як користувачів. Якщо ваша компанія використовує хімічні речовини і вам потрібна консультація щодо їх безпечного використання, зберігання, транспортування – зв’яжіться з нами.

Проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

 • на роботах з підвищеною небезпекою — 1раз на 3 місяці;
 • для решти робіт — 1раз на 6 місяців.

Перепідготовка за напрямом навчання на виробництві проводиться, якщо на підприємстві змінилися технічні та організаційні умови на кожній із зазначених посад або у разі зміни місця роботи чи виконання робіт на кількох посадах.

Якщо Ви є роботодавцем або виконуєте функції відповідального за іншу посаду – протягом 6 місяців з моменту початку роботи на посаді Ви зобов’язані періодично проходити інструктаж з охорони праці.

З іншого боку, якщо ви займаєте іншу посаду, наприклад, інженерно-технічну або робітничу – протягом 12 місяців з моменту початку роботи на посаді.

У більшості випадків початкове навчання з охорони праці проводиться на території роботодавця.

Однак у зв’язку зі спалахом епідемії початкове навчання з охорони праці можна проводити й онлайн. Це пов’язано зі статтею 12e Закону від 2 березня 2020 року «Про особливі рішення щодо запобігання, попередження та протидії COVID-19, іншим інфекційним захворюванням та надзвичайним ситуаціям, спричиненим ними»:

,, Під час надзвичайної епідемічної ситуації або епідемії допускається проведення первинного інструктажу з охорони праці та обслуговування виключно за допомогою електронних засобів зв’язку, за винятком інструктажу на робочому місці:

1) працівник, який працює на керівній посаді;

2) працівник на посаді, де є вплив шкідливих факторів;

3) працівник, переведений на посаду, зазначену у пунктах 1 і 2;

4) студент, який проходить професійну практику, і студент, який проходить студентську практику».

Ви керівник або роботодавець і маєте перед собою картки попереднього навчання. Поширена дилема, яка виникає – як його правильно заповнити?

Може бути запропоновано працівником служби охорони праці або відділу кадрів.

Однак, якщо ви не хочете чекати з відповіддю, перегляньте нашу публікацію: https://ehsconsulting.pl/karta-szkolenia-wstepnego-jak-wypelnic/

Пам’ятайте, що навчальні картки залишаються в особових справах працівника, тому їх важливо правильно заповнити

Розподіл навчання на початкове навчання та періодичне навчання випливає з Постанови Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання у сфері охорони праці та безпеки.

Вступний інструктаж призначений для всіх людей, які починають працювати на даному робочому місці.

З іншого боку, періодичні тренінги з охорони праці спрямовані на оновлення та закріплення знань і навичок у сфері охорони праці та ознайомлення учасників навчання з новими технічними та організаційними рішеннями в цій сфері.

Вступний онлайн-інструктаж із охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється через живу платформу для зустрічей і заходів. Єдина вимога – доступ слухача до комп’ютера та Інтернету.

Шукаєте спеціаліста з охорони праці, який проведе первинний інструктаж з охорони праці для ваших працівників?

Зв’яжіться з нами!

Ми проводимо початковий та вступний інструктажі з охорони праці у Варшаві та околицях.

1.

контакт

Перший крок – зв’язатися з нами по телефону або електронною поштою

2.

Розмова

Другий крок — дізнатися про потреби клієнта та запропонувати умови

3.

Співпраця

Третій крок – співпрацювати та починати діяти


контакт

Запитуйте деталі


посилання

Подивіться, що пишуть про нас наші клієнти

Високий професіоналізм, можливість користуватися послугами онлайн, а також широка доступність часу. Щиро рекомендую пані Аґнєшку Кузьміцьку.

Piotr Błaszczyk

Податковий консультант в SWGK

Агнешка провела навчання з охорони праці для працівників моєї компанії. Я рекомендую її як дуже хорошого і професійного тренера. Весь процес пройшов легко та у приємній атмосфері.

Marcin Olejnik

Генеральний директор для Chatbots

Рекомендую на 100 відсотків! Велика доза цінних знань. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – розлучення, сімейні справи та питання догляду

Ви зацікавлені в наших послугах?

У вас є які-небудь питання?

+48 887 043 666